Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh změn Profesního řádu Komory veterinárních lékařů České Republiky (dále jen KVL ČR)

Návrh změn Profesního řádu Komory veterinárních lékařů České Republiky (dále jen KVL ČR)

§ 4 Propagace

Současný stav:

Odst. 4) Oznámení o zahájení a změnách mohou být prezentována po dobu 6 měsíců.

Navrhovaná změna:

Větu z § 4 (Propagace), odst. 4 „Oznámení o zahájení a změnách mohou být prezentována po dobu 6 měsíců“ zrušit.

Důvod změny:

Pro zajištění existence stabilní klientely je doba šesti měsíců krátká, navrhovaná změna zohledňuje dlouhodobé působení v klientele malých zvířat a velkých zvířat.

Časově neohraničená doba dává možnost veterinárnímu lékaři objektivně ekonomicky vyhodnotit investice do propagace svého pracoviště v určitém regionu za dostatečně dlouhou dobu.

§ 8 Označování vozidel

Současný stav:

Vozidla sloužící pro výkon praxe je možno označit následujícím způsobem:

Písm. c) nápisem Veterinární služba na boku vozidla, výška písmen nesmí přesahovat 10 cm.

Navrhovaná změna:

Vozidla sloužící pro výkon praxe je možno označit následujícím způsobem:

Písm. c) nápisem Veterinární služba (Veterinární lékař v pohotovosti) s případným uvedením čísla mobilního telefonu.

Důvod změny:

Výška písmen 10 cm je naprosto nedostačující. Příkladem nám mohou být označení sanitek, jejichž viditelné označení splňuje svůj účel – zviditelnění dopravního prostředku.

§ 8 Označování vozidel

Současný stav:

Písm. d) názvem firmy nebo jménem veterinárního lékaře, adresou a telefonním číslem nepřesahujícím rozměr 50 x 30 cm.

Navrhovaná změna:

Písm. d) Označením pracoviště soukromého veterinárního lékaře.

Důvod změny:

Název firmy o rozměru 50 x 30 cm je naprosto nedostačující. Příkladem nám mohou být označení nejen sanitek, ale různých pohotovostních vozů (plyn, elektřina, nadměrné náklady atd.), jejichž viditelné označení splňuje svůj účel – zviditelnění dopravního prostředku. Bohužel naše lidská populace podléhá civilizačním chorobám a jednou z nich jsou poruchy zraku. Sám jsem z vlastní praxe poznal, jak důležité je viditelné označení vozu nejen před klienty, ale i před příslušníky Policie ČR, když jsem potřeboval snížit výši pokuty za porušení dopravních předpisů, kdy ve snaze včasné poskytnutí pomoci postiženému pacientovi jsem nedodržel rychlostní limit, případně nevhodně zaparkoval. Osobně si myslím, že velikost písmen a rozměr názvu firmy by nemělo být limitujícím faktorem našeho profesního řádu. Je na estetickém cítění každého z nás, jak budeme propagovat svá pracoviště, své jméno na veřejnosti, neboť označení na vozidlech není ukazatelem našeho profesního chování, ale estetickým a manažerským chováním v naší společnosti, která nás, ať chceme nebo nechceme, determinuje. Záleží na každém z nás, zda dobrým nebo špatným směrem.

Předkladatel:
MVDr. Leoš Grejcar,
med.vet@volny.cz