Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na vyloučení Ing. Martina Kolovratníka z jednacího sálu sněmu

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný)))

Sněm se usnesl, že přítomnost Ing. Martina Kolovratníka v prostorách konání jednání Sněmu není žádoucí a proto jej vyzývá, aby neprodleně opustil jednací síň a do ukončení jednání do ní nevstupoval.

Odůvodnění: Ing. Martin Kolovratník je významný člen vládní politické strany, jejíž politika stran zemědělství a potažmo veterinárního stavu nemusí být vždy v souladu se zájmy KVL ČR a jejích členů. Sněm projednává kromě vnitřních procesních záležitostí i své zájmy, směřování a strategie na jejich prosazování. Přítomnost vysokého politického představitele vládní strany zavdává obavy, že by mohlo dojít k nežádoucímu střetu zájmů a vyzrazení vnitřních záležitostí KVL ČR a poškození dosažení jejích vlastních cílů.

Z logiky věci je požadováno, aby bylo o tomto návrhu hlasováno hned na začátku Sněmu.