Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR stran řešení problematiky povinností veterinárních lékařů

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný)))

Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby na příštím řádném Sněmu v roce 2020 předložilo vypracovaný návrh/návrhy možných řešení funkčního systému veterinárních pohotovostí.

Odůvodnění: Profesní řád ve svém § 2 Povinnosti veterinárního lékaře, odstavci 3, písmeno e) uvádí:

Každý veterinární lékař je povinen poskytnout první pomoc v kteroukoliv dobu. V době své nepřítomnosti na provozovně nebo záznamovém zařízení uvést zastupujícího kolegu nebo pracoviště, který se zastupováním souhlasí.

Toto ustanovení je vesměs veterinárními lékaři zanedbáváno, se zvyšující se tendencí přecházet až k živelnosti. Ve výsledku pak důsledky dopadají na pacienty, kterým se nedostává potřebné pomoci. Vzhledem k tomu, že stávající ustanovení profesního řádu není funkční a možná nereflektuje současný vývoj, je zájmen KVL ČR, jako samosprávné profesní organizace, nabídnout reálná řešení situace, jelikož v případě laxnosti a veřejného znepokojení se na tomto poli může začít realizovat státní správa s možnými direktivními důsledky pro soukromé veterinární lékaře.