Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nazrál čas……

  Informace – zprávy – výzvy

Jaromír Sosna

Volání po úhradovém sazebníku sílí. Bude někdy?

 

V situaci, kdy obě veterinární fakulty chrlí bezpočet absolventů, kteří mohou promptně nastoupit do privátní praxe, avšak trh není schopen absorbovat jejich nadbytek, dochází k anarchii a chaosu.

Na jedné straně se mnozí snaží prosadit dumpingovými cenami, na straně druhé chybí ochrana těch, kteří za poctivou práci mají právo obdržet adekvátní odměnu. Chybí pevná pravidla, ve kterých by se cítili všichni členové bezpečně, spravedlivě a komfortně a pod ochranou Komory ve vztahu ke klientovi.

Nastal čas, aby Komora prostřednictvím představenstva iniciovala vytvoření pracovního kolektivu pro tvorbu závazného sazebníku pro veterinární činnost. Takový pracovní tým musí zahrnovat samozřejmě právníky takového kalibru, jako např. Mgr. Kalvoda, který už také spolupracoval s naší Komorou, kteří jsou ve spolupráci s příslušnými orgány schopni obhájit úhradový sazebník tak, jak se to podařilo kolegům v německé a rakouské zvěrolékařské komoře anebo České komoře lékařské, či notářské. Takový sazebník je možné vydat třeba formou vyhlášky prostřednictvím ministerstva, každoročně třeba upravované infl ační přirážkou.

Český veterinář není o nic horší než kolega rakouský a německý a zaslouží si podobná, ne-li totožná pravidla pro svou práci, jako mají kolegové v Rakousku či Německu.

Nejedná se o snadný úkol, avšak iniciaci musí na sebe vzít naše KVL ČR, nikdo jiný to za stavovskou organizaci neučiní. Už vytvoření pracovní skupiny, hlavně složení odborníků, navázání vztahů, kontaktů s příslušnými místy vyžaduje čas, energii a hlavně přesvědčení o správnosti věci. Důležité je také zejména navázání těsných kontaktů s rakouskou a německou zvěrolékařskou komorou a jejich cenné rady a zkušenosti při prosazování dané věci.

Nejsmutnější je, že je možné zaslechnout z vlastních řad hlasy, které budou uvádět množství důvodů. Proč to a to nelze a nakonec se ukáže, že za takovými názory se skrývá silný tlak jakýchsi lobbistických skupin, které působí třeba i na antimonopolní úřad.

Když je existence závazného sazebníku možná v právních státech a vyspělých demokraciích, jako je Německo nebo Rakousko, tak je nanejvýš vhodné a potřebné, aby tento instrument jako rámec činnosti v naší profesi, existoval i u nás.

Jestliže se naší Komoře podaří ve spolupráci s příslušnými institucemi tento úkol naplnit, bude to znamenat výrazné posílení důvěry členstva a zároveň umlčí hlasy, které zpochybňují smysl existence naší stavovské instituce.

Pro nadcházející sněm je shora uvedený námět nanejvýš aktuální.

   

V Opavě dne 14. 10. 2013
Jaromír Sosna