Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nechte to koňovi…

  Soudnička

Radka Vaňousová

Případy, se kterými by si neporadil ani SherlocK Holmes

 

Dobrý den,
Obracím se na vás s žádostí o prošetření jednání MVDr. Řechtavého, při kterém došlo k úhynu koně Barnyho.

Barny se zranil v turnajovém boxu v noci z 23. na 24. 7. na jezdeckých závodech, kde jej následně ošetřoval MVDr. Skákavý, jehož veterinární zprávu o zranění přikládám.

Dodávám, že kůň na závodech na doporučení MVDr. Skákavého již nestartoval a byl převezen do domovských stájí, kde byl pouze prováděn, choval se normálně, bez ztráty vitality. Otok na hlavě sestupoval a kousek nad zraněním se vytvořila boule naplněná tekutinou. Po procházce na ruce, při které byl vitální a těžko zvládnutelný mu zpočátku občas slabě vykapávala z obou nozder krev. Postupem času tyto projevy slábly až ustaly. Dne 28. 7. jsem požádal MVDr. Řechtavého, aby se na koně podíval. Dostavil se ve večerních hodinách následující den, doporučil otok mazat Aphlegminem s tím, že se na koně přijede podívat 1. 8. Dne 1. 8. jsem seděl ve své kanceláři v sídle společnosti, když kolem 19.15 hod. za mnou přišel MVDr. Řechtavý a sdělil mně „Barny to zabalil“. K tomuto chci uvést, že uvedeného dne mne MVDr. Řechtavý vůbec nekontaktoval a neinformoval o tom, že bude na koni provádět jakékoli zákroky a tedy ani o tom, že s nimi byla spojena jakákoli rizika, a to přesto, že jsem byl celou dobu přítomen v areálu. Seděl jsem v kanceláři asi 50 m od stájí. To, že se MVDr. Řechtavý dostavil do stájí a tyto zákroky prováděl, jsem se dozvěděl až poté, co kůň uhynul.

přišel MVDr. Řechtavý a sdělil mě „ Barny to zabalil“

Ten samý den jsem na přímé doporučení MVDr. Řechtavého volal asanační ústav, aby koně odvezli a zároveň jsem požádal o provedení pitvy, jejíž výsledky jsem obdržel dne 17. 8. O průběhu samotného zákroku, při kterém kůň uhynul, jsem se dozvěděl až od slečny Slámové, která tomuto byla přítomna a jejíž výpověď v písemné podobě rovněž zasílám. Vzhledem k vysoké majetkové i citové ztrátě, která úhynem koně byla způsobena mé společnosti a členům jezdeckého klubu i s ohledem na případnou náhradu škody, žádám o prošetření, zda MVDr. Řechtavý postupoval při ošetření koně správně, tedy v souladu s veterinárními předpisy, ustálenými postupy a etikou.

p. Kancléř

Výpověď sl. Slámové

MVDr. Řechtavý se dostavil dne 1. 8. asi v 18.55 do stájí a požádal mě o asistenci při ošetření koně Barnyho. Kůň byl podle mého názoru mimo úraz na hlavě zcela zdráv bez jakýchkoliv příznaků ztráty vitality, nechutenství nebo příznaků bolestivosti zraněných partií. Reagoval pouze, když jsem mu na bouli aplikovala Aphlegmin. O tom jsem MVDr. Řechtavého informovala ještě před zákroky.

Mohu to tvrdit proto, že jsem se o koně starala prakticky denně již pět let a koně jsem důvěrně znala. MVDr. Řechtavý se na koně podíval a zeptal se, zdali mu teče ještě z nozder krev. Řekla jsem mu, že mu trošku kape z nozdry bezprostředně po procházce na ruce, při které je hodně aktivní a těžko zvladatelný (tj. poskakuje, vyhazuje a projevuje snahu jít dopředu). Ihned po té mu píchl do žíly na levé straně krku injekci (asi 20 cm3 a prohlásil, že se jedná o kanavit). Samotná aplikace injekce, po chvíli kdy MVDr. Řechtavý hledal žílu, trvala asi 2 s. Při tomto zákroku byl kůň klidný a na vpich reagoval zcela standardně, tj. lehkým cuknutím. Normálně se projevoval i bezprostředně po aplikaci injekce. MVDr. Řechtavý mě požádal, abych podržela palec na místě vpichu a ihned odešel, nevím kam. Vrátil se asi po jedné minutě s růžovou jehlou v ruce. Ihned po té silně bodnul jehlou koni do zduřeniny. Kůň zareagoval velmi intenzivně – lekl se. Já jsem ho vzápětí uklidnila a kůň stál a bylo na něm znát, že je velmi napjatý a rozrušený. Z jehly v ráně vytékala světlá tekutina smíchaná s krví. Asi po 20 s přestala tekutina z boule vytékat a dr. Řechtavý začal bouli silně mačkat. Bezprostředně poté kůň začal nekontrolovatelně a nezvládnutelně silně panikařit a začal ztrácet rovnováhu, tj. začal padat a ohrožoval doktora i mě. Vytlačil mně otevřenými dveřmi z boxu do uličky, kde po chvilkovém vrávorání padl. Učinil několik pokusů se zvednout. Po krátké chvíli toto úsilí vzdal, začal rychle dýchat a zhruba po dvou minutách uhynul.

V průběhu těchto dějů MVDr. Řechtavý kontroloval, zda kůň nemá zapadlý jazyk, sahal mu do nozder a poté, co kůň začal „odcházet“, mu aplikoval do žíly na levé straně krku nějakou injekci. Poté se ještě snažil provádět masáž srdce. Kůň však už nejevil známky života. MVDr. Řechtavý asi po dvou minutách odešel pravděpodobně informovat p. Kancléře.

Veterinární zpráva MVDr. Skákavého

Dne 24. 8. jsem byl zavolán k ošetření koně Barnyho na jezdeckých závodech. Kůň měl poraněnou kůži na žuchvě ve tvaru tužky, délky asi 10 cm. Byla poraněna pouze pokožka, takže jsem to ošetřil lotagenem. Pod poraněním na žuchvě byl mírný otok. Dále tento kůň krvácel mírně z nosní dutiny. Klinickým vyšetřením byly hodnoty triasu normální, spojivka oční růžová. Množství krve v podestýlce bylo malé. Koni jsem aplikoval 6 ml kanavitu i. m. S majitelem jsem domluvil, že již nebude na závodech startovat. Doporučil jsem, aby koně doma pouze prováděli nebo pouštěli do výběhu. Dále jsem majiteli řekl, že zahojení cévy bude trvat asi deset dní.

Zpráva z asanačního ústavu

Patologický nález

…na pravé straně krku za hlavou je zacelené poranění kůže asi 10 cm dlouhé, v podkoží je starší hematom velikosti pěsti, na levé straně hlavy v podkoží lebeční části hlavy, jařmových oblouků a víček prokrvácené podkoží, které se táhne přes lícní kost až k nozdrám, větší množství krevních sraženin je v retropharyngeálním prostoru, dutina lebeční bez výrazných změn, mozek odeslán na histologické vyšetření – povrch mírně poškozený při preparaci. Ve dvou místech nelze vyloučit na hemisférách velkého mozku ložiskovité prokrvácení kory.

Závěr

Suspektní trauma hlavy s následnou komocí mozku, selhání srdce a oběhu.

Revizní komise Vám musí sdělit, že případ je promlčen podle ust. §2 ods. 2 disciplinárního rádu Komory veterinárních lékařů, který uvádí, že disciplinární řízení může být zahájeno do dvou měsíců ode dne, kdy se předseda revizní komise komory nebo předseda revizní komise okresního sdružení o disciplinárním provinění dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti veterinárního lékaře došlo.

2. případ

Chtěli bychom podat stížnost na MVDr. Zoufalého, za zanedbání péče našeho koně.

S naším nejlepším svědomím a vědomím jsme si na doporučení objednali MVDr. Zoufalého na provedení kastrace u čtyřletého hřebce, který dne 11. 6. tuto kastraci provedl. Náš kůň byl tři týdny hospitalizován na klinice po sérii těžkých operací. Navíc jsme se dozvěděli, že dr. Zoufalý dělal tento zákrok načerno. Šemíkovi po kastraci vyhřezla střeva, lékař operoval koně v terénu. Nás klamně informoval o odbornějším pracovišti, že tyhle operace jsou neúspěšné a že bez hotovosti na ruce asi 40 000–50 000 nám koně operovat nebudou. Je zřejmé, že chtěl svůj neúspěšný zákrok zatajit. Navíc při druhé operaci velmi poškodil pobřišnici, střevo, které bylo již černé barvy vrátil koni do dutiny břišní. A opět tvrdil, že není nutné odvézt koně na kliniku. Nasadil mu infuze, zanechal nám léčiva a poučil, jak a kdy máme co aplikovat. Odjel se slovy, že musíme doufat. Šemíkův stav se rychle zhoršoval, políval ho studený pot a klesala mu tělesná teplota. Po vlastním uvážení jsme koně o půlnoci naložili a odvezli na kliniku, aniž bychom mu dávali nějaké léky nebo něco píchali. Již v tento den dr. Laskavá musela operovat. Kůň celou dobu vnitřně krvácel, měl těžce poškozenou pobřišnici, musely mu být odstraněny tři metry střeva. Bližší informace podá jistě dr. Laskavá.

Šemíkovi po kastraci vyhřezly střeva

Navíc hrozila infekce. Musela následovat další operace, kdy mu střevo vypadlo v místě poškozené pobřišnice do tříselné kýly. Prognóza do dalšího života byla mizivá, pravděpodobné srůsty v dutině břišní spojené s dalšími zdravotními problémy a fi nančními výdaji. 6. 11. jsme odvezli koně do domácího léčení i přes velkou snahu a péči jsme jej museli 12. 11. opět převézt na kliniku s kolikou, kde ho následující den utratili. Potvrdila se slova Dr. Laskavé, vytvářely se srůsty, kolem kterých se točilo tenké střevo (viz pitevní protokol).

Jedno je jisté, my jsme předali dr. Zoufalému zdravého 4letého, krásného hřebce, připraveného do sportu. Domnívám se, že kastrace není tak těžký zákrok, a přesto jsme si zavolali doporučeného lékaře „odborníka“, chtěli jsme pro našeho koně to nejlepší a nakonec jsme o něho přišli. Jsme z toho všichni moc nešťastní, byl to člen naší rodiny. Doufali jsme, že aspoň přežije a bude nám i dětem dělat společníka.

 

Máme jezdecký klub a všichni jsme ho měli moc rádi. Vzhledem k arogantnímu chování dr. Zoufalého, který se nechce s námi spojit a nepřiznává, že by pochybil. Dokonce tvrdí, že jsme sháněli co nejlevnější výkon, což není pravda. To, že dr. Zoufalý pochybil, víme, a to několikrát: nepoužil chirurgické rukavice ani jeho nástroje nebyly sterilní, odjel ihned po kastraci a nebyl 1. hodinu u koně, což je jeho povinnost, odrazoval nás a mylně informoval o klinice a tvrdil, že převoz není nutný, muselo mu být jasné, že černé střevo neobnoví svou činnost, poranil ho natolik, že kůň vnitřně krvácel a vykrvácel by, zanechal nám medikamenty a chtěl, abychom mu je aplikovali.

Finanční hodnotu koně lze vyčíslit, vyčíslit však nelze osobní ztrátu

Finanční hodnotu koně lze vyčíslit, vyčíslit však nelze osobní ztrátu, kterou pociťujeme a rozhořčení nad přístupem veterináře. Vzhledem k tomu, že fi nanční náklady na léčbu Šemíka byly vysoké a dr. Zoufalý se neustále vyhýbá dohodě mezi námi, podali jsme trestní oznámení. Jako poškození žádáme dr. Zoufalého o uhrazení způsobené škody v plné výši. Dále jsme nuceni podat žalobu k civilnímu soudu. Domníváme se, že kůň musel být utracen vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu, a v takovém se nacházel přičiněním dr. Zoufalého. Proto si myslíme, že veškeré výdaje spojené s léčením našeho koně by měl uhradit.

Pro Policii ČR

Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR obdržela dne 9. 11. váš podnět k prošetření a zaslání stanoviska k veterinární činnosti dr. Zoufalého.

Revizní komise zjistila následující: MVDr. Zoufalý není členem Komory veterinárních lékařů a není držitelem Osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti. Proto podle našeho názoru nese zmíněná činnost znaky neoprávněného podnikání. Protože MVDr. Zoufalý není členem Komory, není v kompetenci revizní komise komory se zabývat odbornými aspekty tohoto případu.

 
Radka Vaňousová