Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Několik upřesňujících poznámek k daňové reformě

   Daňová poradna

Několik upřesňujících poznámek k daňové reformě

Výčet všech daňových změn vyplývajících ze zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů nemůže být vzhledem k jejich rozsahu vyčerpávající, měl by však být objektivní. Proto ještě několik poznámek.

  1. Je třeba vzít v úvahu, že sice dochází ke snížení sazby daně, ale zároveň dochází ke zvýšení základu daně (některé dosud daňově uznatelné výdaje se stávají počínaje 1. 1. 2008 výdaji daňově neuznatelnými). Takže kupříkladu porovnáním s původním výpočtem daně, tedy porovnáním se stejným základem daně v případě tzv. superhrubé mzdy je zřejmé, že rovná daň není 15,00% ale 23,14%.

  2. Hledisko získaných finančních úspor nelze zúžit pouze na úspory dosažené na dani z příjmů fyzických osob. Jak je již čtenáři známo, sociální a zdravotní pojištění, které si hradí OSVČ, se stává od 1. 1. 2008 nedaňovým výdajem. Podnikatel tedy ušetří na dani z příjmů, avšak zaplatí více na sociálním a zdravotním pojištění než doposud, neboť bude mít pro tyto účely vyšší vyměřovací základ. Konečná finanční úspora nemusí pak být nijak významná.

  3. Jak již bylo konstatováno, dochází k rozšíření základu daně z příjmů o vybrané výdaje, které již nebude možno uplatnit jako výdaje daňové, a to přesto, že mají souvislost s podnikáním a jinou samostatně výdělečnou činností. Nedaňovým výdajem počínaje dnem 1. 1. 2008 bude mj. i:
    – sociální a zdravotní pojištění uhrazené OSVČ za svoji osobu,
    – sociální a zdravotní pojištění uhrazené OSVČ za osobu spolupracující,
    – hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,

  4. Tzv. rovná daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % pro rok 2008 a 12,5 % počínaje zdaňovacím obdobím 2009 by měla mít daňový efekt (v Kč), jež se pokouší zobrazit následující tabulka:
Základ daně
v Kč
Rok 2007
– daň
z příjmů FO
Skutečná
sazba
daně v %
Rok 2008
sazba
daně 15%
Rok 2009
sazba
daně 12,5%
Úspora v
r. 2008
proti
r. 2007
Úspora v
r. 2009
proti
r. 2007
120 000
14 400
12,00
18 000
15 000
–3 600
–600
200 000
29 516
14,76
30 000
25 000
–484
4 516
300 000
53 412
17,80
45 000
37 500
8 412
15 912
400 000
83 228
20,81
60 000
50 000
23 228
33 228
500 000
115 228
23,05
75 000
62 500
40 228
52 728
600 000
147 228
24,54
90 000
75 000
57 228
72 228
700 000
179 228
25,60
105 000
87 500
74 228
91 728
800 000
211 228
26,40
120 000
100 000
91 228
111 228
900 000
243 228
27,03
135 000
112 500
108 228
130 728
1 000 000
275 228
27,52
150 000
125 000
125 228
150 228

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056