Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nekrolog: MVDr. František

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
     Společenská rubrika

 

MVDr. František Fejfar

narodil se 13. listopadu 1934 v Mlázovicích v Podkrkonoší.Vysokoškolské vzdělání absolvoval na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde absolvoval dvě atestace. Čtyřicet let vykonával praxi jako veterinární lékař na Moravě, specializace ekologie, reprodukce, myslivost, později hlavní veterinární lékař ČSFR v Praze. Byl spoluzakladatel Společnosti veterinárních lékařů v Brně a hlavní redaktor jejich periodik „Veterinární skripta“ a „Veterinární picta“. Byl vedoucí osobností demokratizačního procesu veterinárního stavu v ČR, předseda Komise pro zemědělství, lesnictví a venkov, Občanského fóra, hlavní lékař Ministerstva hospodářství ČSFR, delegát ČSFR v O.I.E. v Paříži a FAO v Římě. Byl rytířem a Mistrem řádu sv. Huberta, členem myslivecké rady MZe ČR, myslivecké komise ČMMJ,

prvním a zatím jediným nositelem mysliveckého vyznamenání MZe ČR (SUPERUM SIGNAT HONORE) „Za zásluhy o českou myslivost“. Vyznamenaný též ČMMJ „Za zásluhy o myslivost“ 1. stupně. Více než 50 let byl aktivním myslivcem, od mládí maloval, psal poezii, publikoval. Výtvarně byl vzdělán akademickým malířem profesorem Karlem Štikou v Nové Pace a prof. Igorem Zhořem v Brně, kamarádem akademickým malířem Petrem Šmahou a prof. Vladimírem Preclíkem v Praze. Vystavoval obrazy na Moravě a v Praze na Salonu mladých výtvarníků.