Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nekrolog – MVDr. Karel Norek

  Časopis Zvěrokruh 1/2016
     Společenská rubrika
 

MVDr. Karel Norek se ihned po revoluci zapojil do komorového dění. Z počátku v okresním sdružení Pardubice, kde dlouhou dobu působil jako předseda, následně, od roku 1993 až do roku 1999, i jako člen revizní komise KVL ČR. V RK vykonával po dvě volební období funkci předsedy. Svým přístupem, nestranností, přehledem, profesní odpovědností a letitými zkušenostmi byl pro mnohé mladší kolegy příkladem.

S přibývajícími léty se začaly projevovat zdravotní problémy, což byl důvod, proč přestal aktivně pracovat v Komoře. Nejprve republikové a následně i okresní. I přes to byl pravidelným účastníkem schůzek OS.

V kolegovi Norkovi ztrácíme přítele, kamaráda a obětavého kolegu.

Čest jeho památce.

 

 

MVDr. Vladimír Rejnek