Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nekrolog: MVDr. Vladimír Knapík

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NEKROLOG

Dne 17. 12. 2008 zemřel ve věku 38 let MVDr. Vladimír Knapík, uznávaný specialista ve veterinární oftalmologii. Vladimír se narodil 8. února 1970 v Opavě. Po maturitě na Střední zemědělské technické škole byl přijat ke studiu na Vysoké škole veterinární. V roce 1994 absolvoval brněnskou Veterinární a farmaceutickou univerzitu. V letech 1995 až 2008 působil na veterinární klinice Medipet ve Zlíně. Od května 2008 pak ordinoval ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm.

Od roku 1995 se specializoval na diagnostickou a léčebnou činnost v oblasti veterinárního očního lékařství. Dlouhodobě spolupracoval s humánními oftalmology, praktický kurz chirurgie glaukomu absolvoval v roce 2000 pod vedením prim. MUDr. Jaroslava Meiselse v Opavě. V letech 2001 – 2006 absolvoval několik praktických kurzů zaměřených na chirurgii oka pod vedením mezinárodně uznávaných specialistů dr. Serge G. Rosolena a prof. Petera Bedforda.

V roce 2001 úspěšně složil specializační zkoušku u prof. Bernarda Spiesse z Veterinární univerzity v Bernu a stal se tak certifikovaným posuzovatelem dědičných očních vad u psů a koček. Byl členem zkušební komise pro udělování nových licencí pro specialisty v oboru posuzování dědičných vad oka. Dr. Vladimír Knapík byl členem oftalmologické sekce České asociace veterinárních lékařů malých zvířat a Komory veterinárních lékařů ČR.

Doma i v zahraničí se účastnil odborných seminářů pořádaných pro humánní a veterinární oční lékaře. Přednášel pro veterinární lékaře na kongresech ve Zlíně, Hradci Králové a v Brně. Na mezinárodním kongresu Glaukom psa v březnu 2005 byl garantem odborného oftalmologického programu, přednášejícím a lektorem na praktickém kurzu. Publikoval pro odbornou veřejnost v profesních periodicích Veterinářství a Veterinární klinika.

Jako externí specialista poskytoval diagnostický a léčebný servis několika soukromým veterinárním pracovištím Zlínského, Moravskoslezkého a Olomouckého kraje.

Vladimír obětoval svůj život rodině a profesi veterinárního lékaře. Zůstalo po něm prázdné místo, kde bude navždy chybět svým přátelům a kolegům.

S úctou
MVDr. Jan Beránek

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás navždy opustil pan

MVDr. Vladimír Knapík

zemřel náhle ve středu 17. prosince 2008 ve věku 38 let.
Poslední rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu v pondělí
29. prosince 2008 v 11.30 hodin ve smuteční obřadní síni krematoria města Zlína.