Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nekrolog: Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc.

NEKROLOG

Prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc.

Dne 6. března 2008 zemřel ve věku 67 let prof. MVDr. Hugo Černý, DrSc., dlouholetý profesor veterinární anatomie.

Profesor Černý se narodil 3. března 1941 v Brně. Po maturitě na gymnáziu v roce 1959 se zapsal na Veterinární fakultu tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně. Jeho zájem o anatomii jej přivedl do anatomického ústavu, kde pracoval jako volontér a od třetího ročníku již jako studentský asistent pověřený výukou.

Studia ukončil v roce 1965 s vyznamenáním. Po krátkém působení v praxi se vrátil na svoji alma mater, kde působil jako asistent a od r. 1968 jako odborný asistent anatomického ústavu. V roce 1975 získal vědeckou hodnost kandidáta věd, v roce 1978 habilitoval, v roce 1983 obhájil doktorskou dizertaci a v roce 1985 byl jmenován profesorem pro obor anatomie domácích zvířat.

Profesor Černý byl skvělý pedagog. Vyučoval obecnou, systematickou, topografickou a aplikovanou anatomii domácích zvířat. Mnoho let garantoval obor anatomie, od roku 1975 do konce r. 1990 vedl katedru morfologie (později katedru anatomie, histologie a embryologie). V roce 2006 se stal proděkanem Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

Své znalosti profesor Černý předával nejen prostřednictvím teoretické a praktické výuky na univerzitě, ale také jako autor či spoluautor vynikajících učebnic. Jako člen mezinárodního kolektivu participoval na vydání učebnice Lehrbuch der Geflügelanatomie a barevného atlasu Atlas der angewandten Anatomie. V roce 2004 se podílel na vydání učebnice Anatomie für Tiermedizin. Z domácích titulů je třeba jmenovat Veterinární anatomii pro studium a praxi a učebnici Anatomie domácích ptáků.

Profesor Černý byl znám jako vynikající odborník nejen u nás, ale i v zahraničí. Jeho působení na zahraničních univerzitách v Hannoveru, v Lipsku a v Bernu provázelo profesní i osobní přátelství s mnoha kolegy anatomy.

Profesor Černý se zapsal do vědomí řady generací veterinárních mediků. Jeho zaujetí a zájem o vysoké školství, o univerzitu, učitele i studenty byl mimořádný, přál své univerzitě vždy jen to nejlepší.

Je třeba poděkovat prof. MVDr. Hugovi Černému, DrSc., za vše, co vykonal pro rozvoj brněnské univerzity, pro rozvoj české veterinární medicíny, pro kolegy veterinární lékaře i pro své univerzitní spolupracovníky.

Čest jeho památce.

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

Komora veterinárních lékařů České republiky