Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nelegální obchod se štěňaty je špatný kšeft

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Cave canem

Na Foru Romanu psi vyli,
jeden černý a druhý bílý.

Nelegálně dovezeni byli.
A karabiníci je odchytili…

Na základě informací z 3. 12. z italského ministerstva zahraničních věcí vyplývá, že do Itálie na předvánoční trh směřují nelegální zásilky štěňat z některých nových členských zemí EU, zejména z Maďarska, Rumunska, Polska a Srbska.

Proto Státní veterinární správa ČR upozorňuje, že i v rámci intrakomunitárního obchodu musejí všechny veterinární zásilky splňovat podmínky veterinární legislativy. To znamená, že každou zásilku musí doprovázet veterinární dokumenty uložené v informačním systému TRACES. Týká se to samozřejmě i obchodovaných psů, štěňat, koček i koťat. Jedině tak lze zaručit, že obchodovaná zvířata pocházejí z oficiálních chovů, které splňují podmínky welfare, a že zvířata jsou zdravá.

Podle italského zdroje se dozorové orgány, zejména v předvánočním období, zaměří na kontrolu nelegálních dovozů, a lze potvrdit, že se této problematice věnují i naše orgány státního veterinárního dozoru. Kdo chce uplatnit na intrakomunitárním trhu živá zvířata, tj. i psy, musí kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu a zásilku vybavit potřebnými náležitostmi. Jinak jde o nelegální obchod, čímž se vystavuje citelnému postihu!

 
Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.