Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nemoci a chirurgie koní

 
  Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS

Odborný garant sekce na Světovém veterinárním kongresu v Praze

DOC. BARBORA BEZDĚKOVÁ

 

Sekce nemocí koní

Uspořádat z hlediska účasti návštěvníků úspěšnou sekci k veterinární problematice koní na Světovém veterinárním kongresu se ukázalo být téměř nemožné. Tři dny před kongresem v Praze končila v Manchesteru výroční konference Britské asociace veterinárních praktiků zaměřených na koně (BEVA) a přesně za dva týdny začínala v Budapešti výroční konference Světové organizace specialistů na koně (WEVA).

Oba konkurenční kongresy byly obsahově zajištěny mnohem velkoryseji, byly pro potenciální návštěvníky Prahy snadno dostupné a cenově se pohybovaly asi na poloviční úrovni požadavků na účastnické poplatky v pražském Kongresovém centru. V průběhu kongresu se ukázala být iluzorní představa představitelů komory veterinárních lékařů, kteří se domnívali, že Praha sama o sobě bude dostatečným lákadlem pro většinu návštěvníků kongresu a že oželí poměrně vysoký účastnický poplatek za programovou nabídku, která nemohla být v porovnání se zmíněnými akcemi jinak než chudší a dražší.

Z hlediska účasti veterinárních praktiků z celého světa musí být hodnocení uspořádání sekce pro koně hodnoceno jako neúspěšné! Publikum tvořili veterinární lékaři z Turecka, Brazílie a Německa asi z 20 %, zbytek návštěvníků této sekce byli pregraduální a postgraduální studenti VFU Brno, kteří svou účastí zajistili, že pozvaní přednášející měli alespoň trochu důstojné publikum. Po odborné stránce se však jednání sekce chorob koní odvíjelo úspěšně. První dva dny kongresu byly věnovány problematice vývojových anomálií pohybového ústrojí

 

MVDR. ZDENĚK ŽERT

mladých věkových kategorií koní a problematice traumat šlachového ústrojí koně. Problematiku prezentovali vysoce kvalifi kovaní odborníci z evropských veterinárních univerzit. Vedle domácího přednášejícího (dr. Zdeněk Žert), který představil české zkušenosti s řešením poporodních a získaný fl exních deformit u hříbat, hovořili o traumatech růstových zón dr. Michael Schramme (Lyon) a o cystám podobných lézí v kloubech a angulárních deformitách prof. Anton Fürst (Curych). Sonografi ckou diagnostiku lézí šlach a šlachových pochev prezentoval prof. Walter Brehm (Lipsko), léčbu nově zaváděným preparátem Tendo Plus založeném na peritendineální aplikaci speciálně připravené sodné soli kyseliny hyaluronové představil Dr. Rudiger Brehms (Mnichov). Dr. Schramme v průběhu druhého dne kongresu uvedl porovnání dynamiky hojení šlachové léze sledované sonograficky a magnetickcou rezonancí a zhodnotil dosavadní poznatky použití nejrůznějších metod biologické léčby šlachových lézí kmenovými buňkami, plazmou bohatou na trombocyty a čistými růstovými faktory. Prof. Fürst se ve svém sdělení věnoval problematice ošetření ran šlach a šlachových pochev. V rámci krátkých sdělení byly v ortopedické sekci prezentovány čtyři příspěvky. Dva byly věnované exotickým problémům v Brazílii a dva příspěvky z univerzity v Lipsku se zabývaly zkušenostmi s technikou léčby plazmou bohatou na trombocyty a kmenovými buňkami. Další dva dny jednání sekce byly věnovány gastroenterologii koní. Doc. Barbora Bezděková z brněnské Kliniky chorob koní se první den věnovala nemocem jícnu a žaludku, prof. Christopher Proudman (Liverpool) svá vystoupení věnoval primární diagnostice a terapii akutního kolikového onemocnění, dr. Žert zaměřil své vystoupení na rozhodovací algoritmus při indikaci konzervativní chirurgické léčby nebo utracení koně s kolikou.

Poslední den kongresu vystoupil třikrát dr. Andy Durham (Liphook) s tématy endotoxemie, zánětlivé onemocnění střeva a nemoci jater. Prof. Proudman se ve svém pátečním vystoupení věnoval etiologické roli parazitů v případech kolikových onemocnění koní, doc. Bezděková vyzvedla nejdůležitější příčiny kolikových onemocnění hříbat a přístup k jejich řešení a dr. Šárka Krisová (Brno) se věnovala komplexně problematice chirurgické léčby kolik u koní. Poslední příspěvek z Kliniky chorob koní zpracovaný ve spolupráci s klinikou v Heřmanově Městci přednesl dr. Petr Jahn. Krátká odborná sdělení byla věnována převážně problematice laboratorní diagnostiky kolikových onemocnění u koní. Celkově hodnotím tematiku sekce jako zdařilou, diskuse k jednotlivým referátům byla bohatá a všichni, kteří absolvovali oba tematické bloky semináře byli s odbornou úrovní spokojeni.

 
MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS,
odborný garant sekce na Světovém veterinárním kongresu v Praze