Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nemoci exotických zvířat

 
  Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

Prof. Zdenek Knotek, DVM, Ph.D. Dip. ECZM (herpetology)

Odborný garant sekce na Světovém veterinárním kongresu v Praze

 

Sekce nemocí exotických zvířat

Sekce, která se věnovala problematice veterinární medicíny u exotických zvířat, byla sestavena z hlavních přednášek pozvaných odborníků ze zahraničí i České republiky. Tyto přednášky byly podle rozsahu rozděleny do několika kategorií. Na přednášky hodinové a třicetiminutové. navazovala stručná patnáctiminutová sdělení, související s hlavním tématem půldenních bloků.

První blok byl zaměřen na zkušenosti s veterinární problematikou australských plazů a pátý blok na praxi u zvláštních savců v Austrálii.

Obě přednášky, plné nových informací a praktických zkušeností prezentoval skvěle, s vybranou dávkou suchého australského humoru, kolega Robert Johnson ze Sydney. Další vzácný host, tentokrát ze Spojených států, uznávaný specialista z New England Aquarium v Bostonu, doktor Charles Innis, přednesl příspěvky, které byly zaměřeny na moderní endoskopické techniky u želv a veterinární praxi u mořských želv. Jako známý autor inovativních endoskopických přístupů předvedl nové techniky názorně pomocí kvalitních videosekvencí. Rovněž druhá problematika, která je z pohledu celosvětové ochrany vzácných druhů neobyčejně aktuální, byla prezentována přehledně a jasně. Mnohé informace byly zcela prioritní.

Se zaměřením na plazy vystoupili dále dr. Lionel H. Schilliger z Paříže, který se věnoval kardiologii u plazů a prof. Zdeněk Knotek z VFU Brno, jenž shrnul dosavadní poznatky o možnostech řízené reprodukce u plazů a výsledky sledování výskytu rezistence u bakteriálních kmenů, izolovaných u plazů. Tyto informace byly doplněny zkušeným vědeckým pracovníkem, dr. Frankem Pasmansem, z veterinární fakulty v Ghentu. Obdobnou problematikou u ptáků se zabýval prof. G. M. Dorrestein z Nizozemska.

Mezi zkušené a mezinárodně ceněné řečníky v oblasti aviární medicíny patří rovněž dr. Nico J. Schoemaker z Utrechtu. V bloku věnovaném chirurgii na hlavě ptáků přednesl velmi prakticky orientovanou přednášku, doplněnou pečlivě zpracovaným a názorným postupem.

 

V. JEKL

Moderní zobrazovací techniky u ptáků byly námětem vystoupení jednoho z autorů základní publikace, která byla v posledních letech na toto téma vydána a je vysoce ceněna jako základní dílo, dr. Michaela Peese z Lipska.

Část jednání sekce, která se podrobně zabývala otázkami veterinární péče u drobných savců, přinesla zajímavé informace od známé autorky mnoha monografi í, doktorky Frances Harcourt-Brownové. Přehled moderních chirurgických technik prezentoval doktor Vladimír Jekl z VFU Brno.

V navazujících stručných sděleních vystoupili v průběhu čtyřdenního naplněného programu především mladí kolegové ze soukromých i univerzitních klinik Evropy. Vysokou odbornou úrovní splnila sekce EXOTIC ANIMALS MEDICINE očekávání veřejnosti. Navíc přinesla i mnoho nových osobních kontaktů a přátelských setkání.

 
Prof. Zdenek Knotek, DVM, Ph.D. Dip. ECZM (herpetology) ,
odborný garant sekce na Světovém veterinárním kongresu v Praze