Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nemoci prasat

 
  Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

MVDr. Jan Bernardy, prezident KVL ČR

Odborný garant sekce na Světovém veterinárním kongresu v Praze

 

Sekce nemocí prasat

Specializované přednášky z oboru zdraví prasat probíhaly v pozadí většinového zájmu návštěvníků světového kongresu. Přesto přinesly zájemcům o tento obor nejnovější poznatky z oblasti porcinní medicíny, a to ve velmi otevřené atmosféře, kterou pomohlo vytvořit uskupení přednášejících složené především z osobností Evropské koleje managementu zdraví prasat (European College of Porcine Health Management – ECPHM) a některých dalších světových kapacit.

Současně byl otevřen prostor pro sdělení aktuálních výsledků výzkumu nezávislých vědců. Program byl čtyřdenní a zahrnoval vždy ucelený blok přednášek na dané téma.

Úvodní vystoupení bylo zaměřeno na souběžný rychlý pokrok vědy, (T. Blaha, Hannover) a na nároky na welfare chovaných prasat, které pojednal D. Fraser, Kanaďan, českým světoběžníkům známý z úvodního vystoupení na IPVS ve Vancouveru v r. 2010. V dalším bloku se již odborníci soustředili na problematiku virů, nejprve původce syndromu PRRS. Současné poznatky shrnul nám rovněž dobře známý J. Segalés ze španělské CReSA, virolog H. Nauwynck z univerzity v Ghentu se zabýval novými mutacemi PRRSV a vlivu virových nákaz na reprodukci prasat. R. Herchl (ze společnosti Dyntec)

 

H. NAUWINCK

popsal konzervativní metodu úspěšné eradikace této virové infekce v českém chovu a ,,z polských Pulaw“ zaznělo varování před východoevropskými kmeny PRRSV od T. Stadejeka. Reakce po vakcinaci proti PRRS na úrovni cytokinů popsal D. Nilubol z Thajska.

DR. FALDYNA

 

Druhý den byl věnovaný především možnostem léčby a prevence onemocnění. Dopoledne se probírala účinnost antibiotik, rezistence na antimikrobiální látky, způsoby, jak vzniku těchto rezistencí předcházet a vakcinační programy. O postupech v boji se vznikem rezistence v Německu hovořil T. Blaha, vývoj rezistencí v České republice popsala K. Nechvátalová (VÚVeL Brno) a L. Pokludová (ÚSKVBL). P. Martelli z Universitas Studii Paduani, M. Faldyna a J. Krejčí z VÚVeL Brno spolu s autorem článku se, podrobněji než kdy jindy na mezinárodním fóru zabývali intradermální vakcinací.

Odpolední program byl zaměřen na další virové agens – PCV2 a probiotika. Současné poznatky, výsledky vakcinací a ekonomiku rozdílných strategií kontroly infekce PCV2 rozebral J. Segalés, P. Martelli a H. Nathues z univerzity v Bernu. Použití probiotik u prasat a výsledky rozsáhlé terénní studie navečer prezentovali J. Bernardy s kolegou J. Vobrem.

Bakteriálními hrozbami v chovech prasat se zabývali účastníci třetí kongresový den. H. Nathues a D. Maes (z Ghentu) se zaměřili především na respirační syndrom, včetně stále aktuálních mykoplazmových infekcí. D. Meemken z Německa, P. Lány z VFU Brno, I. Decorte (Belgie) a S. Hurd (USA) se následně zabývali pandemií chřipky prasat a salmonelovými infekcemi. Druhá část dne byla ve znamení různých postupů individuální a stádové diagnostiky, opatření a spolupráce při sdílení dat o nemocích prasat (J. Segalés, D. Meemken, D. Maes, J. Bernardy, C. Byra a D. Hurník, oba Kanada) a následné diskuse účastníků.

 

DOC. P. NOVÁK

Během závěrečného dne kongresu se probírala témata biosecurity jak ve světě, tak u nás a také možnosti celoživotního a specializačního evropského a světového vzdělávání v oblasti porcinní medicíny (D. Maes, P. Novák Tekro, J. Segalés a další). Ačkoliv se auditorium proměnlivě plnilo a vyprazdňovalo podle zájmu a únavy posluchačů, měly přednášky vysokou úroveň a hodnotu. Kromě nepočetné domácí skupiny se porcinní sekce zúčastnili posluchači ze západní a východní Evropy, včetně početné skupiny z Ruska i s překladatelským servisem, Vietnamu, Th ajska, Japonska, Ameriky a z dalších zemí z celého světa.

 
MVDr. Jan Bernardy,
garant odborného programu WVC