Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nemoci psů a koček

 
Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

MVDr. Jiří Beránek

Odborný garant sekce na Světovém veterinárním kongresu v Praze

DVA POHLEDY DO SÁLU, NA POSLUCHAČE A NA PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 

Sekce nemocí psů a koček

Do čtyř zářijových dní vměstnat to nejzajímavější z aktuální medicíny malých zvířat. Tak zněl úkol, který jsem dostal před několika lety od dr. Bernardyho, prezidenta pražského kongresu WVA. Volba témat nebyla nijak jednoduchá, medicína se vyvíjí překotně a chtěl jsem, aby program byl atraktivní pro majoritní část veterinární společnosti, která se setkává s „malozvířetnickou“ klientelou. Výběr padl na zámoří, odkud pochází všichni tři hlavní přednášející.

Prvním tahákem byl profesor David Wilkie, energický Kanaďan působící na Ohio State University. Jeho zaměřením je chirurgická oft almologie, je diplomantem American Collegue of Veterinary Ophthalmologists a hlavním editorem prestižního impaktovaného časopisu Veterinary Ophthalmology. Podařilo se mi jej přesvědčit, že nebude vystupovat pouze v páteční oft almologické sekci, ale že zkusíme i interdisciplinární pohled a připraví přednášky i v oft almologickém pohledu na problematiku kočičí medicíny či onkologii.

Nakonec právě tato sdělení byla nejvíce atraktivní a s mnoha diskusními příspěvky. První přednáškový den se takto setkal prof. David Wilkie s dr. Margie Scherkovou v rámci dne, věnovaného kočičí problematice. Následující den pak bylo velmi zajímavé sledovat jeho společnou diskuzi s dr. Barbarou Kitchellovou o melanomech. Z přednášek D. Wilkieho byla jasně patrná jeho vitalita, mnohaletá edukativní zkušenost a obrovský přehled. Vynikající byla i jeho páteční vystoupení o předním segmentu oka s řadou praktických a názorných rad.

 

DVA POHLEDY DO SÁLU, NA POSLUCHAČE A NA PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Dalším velkým jménem v sekci medicíny malých zvířat byla dr. Margie Scherková, další Kanaďanka, praktikující ve Vancouveru na „CATS ONLY“ klinice. I ona v minulosti již v České republice přednášela a nyní přinesla informace o problematice stárnutí koček pro veterinární lékaře z pohledu zdravotního i psychologického. Také další vystoupení, například o horních cestách dýchacích či o trichobezoárech, byla názornou ukázkou její odbornosti. Třetím zámořským přednášejícím byla profesorka Barbara Kitchellová z Veterinary Centers of America v Novém Mexiku v Albuquerque, světová špička v oblasti výzkumu i diagnostiky onkologie malých zvířat.

B.A. KITCHELLOVÁ

 

Zejména její současný pohled na problematiku melanomu vyvolal velkou diskuzi.

Tato zvučná jména doplnili prof. Miroslav Svoboda a dr. Jiří Beránek. Prvně jmenovaný byl odpovědný za oblast dermatologie a endokrinologie, druhý z oft almologického pohledu doplnil skupinu onemocnění čočky a rohovky. Prostor ve čtvrtek večer byl dán i šesti autorům, jejichž abstrakta byla schválena k ústní prezentaci, a dalším téměř dvaceti autorům posterů.

 
MVDr. Jiří Beránek