Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Neúspěšná operace

  Časopis Zvěrokruh 2/2014
     Soudnička

Radka Vaňousová

Při psaní soudničky byly použity materiály ze spisu revizní komise

… autor ilustrace: Vížková Natalie

Podáváme stížnost na léčebný postup naší veterinární lékařky.

Výše uvedená pracovnice veterinární ordinace prováděla dne 20. 5. u mé feny boxera porod císařským řezem. Fenu jsem do ordinace přivezla v 8.00 hodin a paní doktorka čekala na příchod asistentky. V 9.00 bylo zahájeno předoperační vyšetření. Po skončení operace – asi v 15.30 propustila veterinární lékařka fenu a dvě štěňata do domácího ošetřování. Přestože jsem se dožadovala vystavení účtu za provedený zákrok, veterinářka mi sdělila, že úhradu provede až následující den při kontrole.

Po příchodu domů jsem u jednoho ze štěňat shledala mokvající neošetřenou ránu – patrně po vytržení pupečníku. Zároveň došlo i k prudkému zhoršení zdravotního stavu matky štěňat – v pooperační ráně se objevil sílící krvavý výtok.

Protože ošetřující veterinářka nebyla k zastižení, byla jsem nucena dopravit fenku i štěňata k jinému veterinárnímu lékaři.

Pooperační rána u feny musela být zrevidována, přičemž pan doktor shledal, že v dutině břišní se nacházejí tři živá štěňata. Následně byl poraněnému štěněti ošetřen pupečník.

Majitelce uhradím částku, kterou určí KVL a soudní znalec

Pochybením veterinární lékařky se zdravotní stav fenky zhoršil natolik, že i přes veškerou snahu veterináře následně uhynula.

Po celou dobu od zákroku veterinářky trpěla fenka velkými bolestmi a dvě ze tří štěňat, která byla narozena při následné operaci, také později uhynula.

Vzhledem k závažnosti případu si dovoluji požádat o prošetření a stanovisko Komoru veterinárních lékařů ČR.

Vyjádření veterinárního lékaře

Dne 20. 5. jsem asi v 17.30 přijal na ošetření štěně narozené téhož dne císařským řezem, s otevřenou břišní dutinou (otvor velikosti asi 1 cm) v místě pupečního provazce a vyhřezlým střevem. Štěně jsem sedoval, ránu vydezinfi koval, opláchl antibiotiky a zašil.

Majitelka s sebou přivezla i fenu po císaři, která měla obvázané břicho obvazem a z něho odkapávala tmavohnědá krev. Po vyšetření jsem zjistil, že stehy jsou neutažené a rána polootevřená. Po dohodě s majitelkou jsem fenu sedoval (xylazin, butomidor), zavedl kanylu a sedaci prohloubil propofolem. Kůže, pobřišnice a děloha byly zašity nedostatečně, stehy byly volné, takže obsah z dělohy prosakoval a vytékal z rány na břiše. Po dohodě s majitelkou jsem fenu rovnou vykastroval. V levém děložním rohu byla ještě tři živá štěňata, která jsem vyprostil z plodových obalů, osušil a předal na starost majitelce.

Při zašívání pobřišnice fena začala mít delší apnoické pauzy. Asi po 30 minutách resuscitace jsem bohužel diagnostikoval exitus.

Vyjádření ošetřující veterinářky

K uvedené stížnosti nemám co dodat a uznávám pochybení, a to v důsledku nevyjmutí všech plodů. Majitelka ode mne převzala dvě živá štěňata a matku, která byla při plném vědomí a schopna chůze. Způsob náhrady škody nemůžu navrhnout, protože jsem v konkurzním řízení přišla o veškerý majetek včetně vybavení ordinace a mé příjmy jsou minimální. Majitelce uhradím částku, kterou určí KVL a soudní znalec, ovšem v časovém intervalu blíže neurčeném.

Upozornění revizní komise

Vážená paní doktorko,

Revizní komise KVL ČR obdržela Vaše vyjádření a vysvětlení ke stížnosti.

Jménem revizní komise KVL ČR si Vás dovoluji upozornit na následující skutečnosti, týkající se Vašeho členství v KVL ČR:

Pokud se rozhodnete, že nebudete nadále vykonávat soukromou činnost, je nutné na sekretariát KVL ČR uložit originál Vašeho osvědčení k výkonu veterinární činnosti. Toto osvědčení je možné kdykoliv si na sekretariátě na základě Vaší žádosti opět vyzvednout.

Pokud chcete zůstat členkou KVL ČR bez osvědčení, pak snížený roční příspěvek činí 1250 Kč.

Po dobu uložení Vašeho osvědčení na sekretariátě KVL ČR nemůžete vykonávat soukromou veterinární a léčebnou činnost.

Vyjádření čestné rady

Disciplinárně obviněná veterinární lékařka závazně porušila povinnost tím, že dne 20. 5. v souvislosti s prováděným císařským řezem u feny boxera opomněla v děloze další tři živé plody, a tedy odborně pochybila při výkonu povolání veterinárního lékaře, čímž porušila povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a ukládá se jí disciplinární opatření – písemné napomenutí.

 
Radka Vaňousová