Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nevěřte fámám o umělém původu Covid-19

Existují dvě hlavní verze hoaxu o údajně umělém původu viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění Covid-19. Mají jednu společnou nit: že koronovirus SARS-CoV-2 pochází z výzkumné laboratoře úrovně 4 (nejvyšší úroveň biologické bezpečnosti) v čínském Wu-chanu. V jedné verzi fámy byl virus uměle vyroben jako biologická zbraň. Podle druhé verze byl v rámci výzkumu po izolaci ze zvířat virus laboratorně upraven a unikl omylem kvůli nedostatečným bezpečnostním opatřením. Další, méně frekventované verze, naopak ochotně hledají původ viru v USA, které ho měly rozšířit v Číně v rámci obchodní války.

Skutečnost je taková, že přesný původ viru stále není dokonale objasněn. Epidemiologové a virologové, kteří studují jeho genom, ovšem tvrdí, že mají dostatek důkazů, že virus je přírodního původu.

(Zdroj: https://www.vox.com/2020/3/4/21156607/how-did-the-coronavirus-get-started-china-wuhan-lab)

Jaký je podle současného poznání původ viru SARS-CoV-2

Ukázalo se, že výskyt viru ve stejném městě, kde se nachází jediná čínská laboratoř biologické bezpečnosti úrovně 4, je čirá náhoda. Brzy poté, co čínská vláda uznala, že na konci prosince 2019 ve Wu-chanu došlo k vypuknutí epidemie tajemného nového viru, začal horečný závod o sekvenaci genomu tohoto nového viru. To se podařilo v polovině ledna 2020 a výsledek byl okamžitě sdílen se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Brzy bylo zřejmé, že virus se velmi podobá virům, které cirkulují v netopýrech. Jak prohlásil Jim LeDuc, vedoucí laboratoře pro biologickou bezpečnost v Galvestonu v Texasu, nový koronavirus se přibližně z 96 % shoduje s netopýřím koronavirem. Hovořilo se také o luskounech jako mezihostitelích viru – to ale pravděpodobně není pravda.

Čínská oficiální místa také uvedla, že několik prvních případů mělo vazby na trh se živými zvířaty, kde se k potravinářským účelům prodávají volně žijící zvířata a různí mořští živočichové. Trh je od té doby uzavřen a je středobodem hypotéz o přeskoku koronaviru z volně žijících zvířat na člověka a počátku jeho šíření.

Genetické a epidemiologické důkazy podle tří uznávaných infektologů publikované v časopise New England Journal of Medicine (odkaz zde: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2002106?query=TOC) ukazují na netopýří virus, kterým se infikovaly další dosud neidentifikované druhy zvířat prodávané na čínských tržištích s živými zvířaty. Podle analýzy genomu, kterou provedla Tanja Stadler z Katedry biologických věd a techniky ETH v Basileji, se virus začal poprvé přenášet na lidi v Číně již v první polovině listopadu 2019. Tato analýza podporuje teorii, že první osoba byla na trhu se zvířaty nakažena v listopadu 2019 a vylučuje, že virus koloval mezi lidmi již dlouho předtím.

Jim LeDuc souhlasí s hypotézou, že trh se zvířaty byl v přeskoku viru ze zvířat na člověka důležitý. Poukazuje na to, že tato teorie je velmi věrohodná a logická, a je v souladu s tím, co jsme viděli předtím u SARS. Viry prostě v přírodě cirkulují, zkoušejí různé hostitele, a přitom mohou zjistit, že člověk jako hostitel je pro ně stejně tak dobrý. Historie přelévání nově se objevujících epidemií ze zvířat na člověka je velmi dlouhá, ovšem v době nárůstu cestování, obchodu, urbanizace, změn klimatu a ničení životního prostředí je snadnější jejich přeměna na pandemie.

Vědci nyní musí zjistit, jak přesně koronavirus přeskočil na člověka: možná prostřednictvím konzumace infikovaného zvířete, nebo člověka, který byl vystaven infikovaným zvířecím výkalům nebo moči. Profesor mikrobiologie a imunologie na University of Columbia Vincent Ranicello říká, že pravděpodobným původním zdrojem nového koronaviru jsou netopýři, ale nevíme, kdo byl mezi netopýry a lidmi. Mohlo jít ovšem i o infekci lidí přímo od netopýrů.

Vědecká komunita se shoduje, že SARS-CoV-2 není laboratorním výtvorem a není ani záměrně manipulovaným virem. Několik předních mikrobiologů publikovalo na serveru Virological.log (zde: http://virological.org/t/the-proximal-origin-of-sars-cov-2/398) práci, která velmi podrobně popisuje genom viru SARS-CoV-2. Konkrétně z ní vyplývá, že neobvyklé vlastnosti viru mohly vzniknout pouze dvěma způsoby. Jde o (1) přirozený výběr u hostitelského organismu jiného než lidského původu ještě před zoonotickým transferem nebo (2) přirozený výběr u člověka poté, co došlo k zoonotickému transferu. Jinými slovy, sama příroda vytvořila tyto zvláštní vlastnosti genomu viru, a to buď v mezihostiteli mezi netopýrem a člověkem, nebo v samotném člověku poté, co se infikoval. Jak uvedl profesor Ranicello: „Lidem se o takových schopnostech ani nesnilo“.

Navíc, žádná známá laboratoř na světě nepracovala s koronavirem, který by byl podobný viru SARS-CoV-2, a jeho nejbližším příbuzným je netopýří virus nalezený v roce 2013 v jeskyni v Ju-nanu, 1500 km od Wu-chanu. „Zde se pravděpodobně nachází společný předek těchto virů, pocházející patrně z netopýra nebo zvířete infikovaného od netopýra“, říká profesor Ranicello.

Koronavirus by byl velmi špatná biologická zbraň

Názor, že virus měl být biologickou zbraní, nedává smysl. Za tímto účelem by byly vhodnější mnohem děsivější a virulentnější patogeny. Například Ebola a západoafrický virus Lassa jsou smrtící hrozby, které lze studovat pouze v laboratořích o nejvyšší biologické bezpečnosti stupně 4. Krymsko-konžská hemoragická horečka je přenášená klíšťaty a má úmrtnost 30-50 %. Oproti tomu celosvětová smrtnost nemoci Covid-19 je nyní kolem 3 % a očekává se, že bude klesat.

Je důležité vědět, že laboratoř ve Wu-chanu má totožné bezpečnostní protokoly jako špičkové laboratoře stejné úrovně jako v USA a v Evropě. Pokud se tvrdí, že bychom neměli důvěřovat úředníkům, kteří dozorují laboratoř ve Wu-chanu, znamená to v podstatě obvinění, že Čína má problém udržet nebezpečné patogeny ve zkumavkách tam, kam patří. Západní výzkumníci ovšem mají s wu-chanskou laboratoří dost zkušeností a rezolutně potvrzují, že tato laboratoř je zcela rovnocenná jakékoli podobné laboratoři v USA a Evropě. Mnoho laboratoří tohoto typu například používá pro sledování pohybu nebezpečného materiálu radiofrekvenční identifikaci.

Zjišťování podrobností o původu viru pokračuje

Podle epidemiologa Bruce Aylwarda, který vedl nedávnou misi WHO v Číně, stále pokračuje šetření, kdy a kde přesně virus přeskočil ze zvířete na člověka. Důraz je kladen na nyní uzavřený trh se zvířaty ve Wu-chanu a na další podobné trhy v celé provincii. Již od epidemie SARS musejí provozovatelé trhu zaznamenávat, která zvířata jsou na těchto trzích prodávána a odkud pocházejí.  Existuje seznam deseti podezřelých prodejců ze sedmi provincií. Jakmile opadne hlavní vlna výskytu nových případů a úmrtí na Covid-19, získávání informací o prodejcích zvířat a vyšetřování těchto zvířat se ještě zintenzivní.

Profesor Ranicello poukazuje na to, že je důležité identifikovat zdroj viru, abychom vyloučili možnost, že se přenos tohoto viru na lidi bude opakovat. Jim LeDuc zdůrazňuje, že čínské zkušenosti s koronavirem by měly být jasným signálem, jakou hrozbu pro veřejné zdraví představují trhy se živými zvířaty. „Důvody, proč pozorujeme nástupy koronavirových epidemií SARS a SARS-CoV-2 zrovna v Číně, jsou ty, že se zde provozují trhy se živými zvířaty, lidé tato zvířata různých druhů hromadí a drží pohromadě, v klecích stavěných jedna na druhou, a vytvářejí tak příležitosti ke vzájemnému přenosu patogenů mezi atypickými hostiteli“, dodává LeDuc.

Nyní musíme být trpěliví a čekat, až vědecká komunita objasní všechny detaily přeskoku SARS-CoV-2 ze zvířete na člověka. Mezitím si pamatujme, že v období nouzového stavu veřejného zdraví jsou spiklenecké teorie pouze rozptylováním pozornosti od skutečné podstaty problému. Je naší společnou odpovědností zůstat soustředěni na vzájemnou bezpečnost a ochranu před šířením nákazy.

Dvacet sedm vědců, kteří studují vlastnosti a chování viru, učinilo zásadní prohlášení v renomovaném časopise The Lancet, že původ viru je u volně žijících zvířat. Toto tvrzení opírají o množství analýz genomu viru pocházejících z různých zemí. Jejich prohlášení zde přinášíme, v originále včetně odkazů na původní výzkumné práce jej naleznete zde:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext

Prohlášení na podporu vědců, zdravotníků a odborníků na veřejné zdraví Číny, kteří bojují s onemocněním Covid-19

Publikováno v The Lancet 19. 2. 2020

Jsme vědci v oboru veřejného zdraví, kteří pozorně pozorovali vznik onemocnění způsobeného novým typem koronaviru v roce 2019 a jsme hluboce znepokojeni jejím dopadem na celosvětové zdraví. Viděli jsme vědce, profesionály v oblasti veřejného zdraví a zejména zdravotníky, kteří během epidemie Covid-19 usilovně zachraňují životy a efektivně pracují na rychlé identifikaci patogena, který tuto epidemii způsobil, zavádí důležitá opatření ke snížení dopadu epidemie, a sdílí svoje výsledky s globální komunitou zdravotníků. Jejich úsilí je pozoruhodné.

Toto prohlášení podepisujeme na znamení solidarity se všemi vědci a zdravotnickými pracovníky v Číně, kteří i nadále zachraňují životy a chrání celosvětové zdraví. V boji proti této nové virové hrozbě jsme v tom s našimi čínskými protějšky společně.

Rychlé, otevřené a transparentní sdílení dat o epidemii je nyní ohroženo fámami a desinformacemi o jejím původu. Společně důrazně odsuzujeme konspirační teorie naznačující, že Covid-19 nemá přirozený původ. Vědci z více zemí analyzovali a publikovali genom původce, koronaviru SARS-CoV-2, a drtivou většinou dospěli k závěru, že tento koronavirus vzniknul v přírodě, stejně jako mnoho dalších patogenů.

Tento závěr je podpořen podpisy předsedů Národních akademií vědy, techniky a medicíny USA a vědeckými komunitami, které zastupují. Konspirační teorie slouží k vytváření strachu, fám a předsudků, které ohrožují globální spolupráci v boji proti tomuto viru. Podporujeme výzvu generálního ředitele WHO k propagaci vědeckých důkazů a k jednotnému postoji proti desinformacím a nepodloženým dohadům.

aktualizováno 12. 3. 2020

Na základě citovaných zdrojů zpracovala: MVDr. Veronika Grymová