Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nezapřahejte za vůz: Známkujte semináře!

Nezapřahejte za vůz: Známkujte semináře!

Není seminář jako seminář. Za účast na některém je nutno zaplatit nemalou částku, některý je “zadarmo”. Do té druhé kategorie patří nejen firemní akce, ale i tradiční semináře KVL informující členy o aktuálním dění. Program v Praze sliboval kromě možnosti setkání s kolegy i řadu aktuálních témat, a tak někteří kolegové chtiví novinek týkajících se situace kolem programu tlumení IBR neváhali vážit i dosti dlouhou cestu, aby si bohužel příliš jasno neudělali. Zástupce SVS nám toho tradičně moc nesdělil.

Pozornost od Pfizera

Už se těším, jak bude fungovat některými kolegy propagované spojení KVL a SVS, protože krédo úředníka “kdo nic nedělá, v tomto případě nic neřekne, nebo nedej bože nedá z ruky něco písemně, nemá problémy a neohrozí svůj kariérní postup” bude jistě pro privátní veterináře v oblasti myšlenkové přínosem.

O vakcínách proti IBR sice pohovořil zástupce firmy Pfizer, ale chyběli zástupci jiných firem. Ale dosti již o IBR, témat bylo na celé odpoledne poměrně dost. Přiznám se, že po vystoupení kolegy Hoška se nemohu zbavit dojmu, že stále zapřaháme koně za vůz. Pokud KVL má dbát na odbornost svých členů, měla by před známkováním ochoty kolegů vzdělávat se, v prvé řadě oznámkovat nabídku vzdělávacích akcí. A to ne prostřednictvím pocitů pořadatelů, ale formou dotazníků na seminářích s důrazem na otázku “dostal jsem za své peníze poznatky, které využiji v praxi?” Vítám, že dotazníková akce proběhla právě na tomto semináři, protože po zkušenostech s rozesíláním dotazníků kolegům v Praze dobře vím, že každý se rád dozví výsledek, ale anonymní dotazník je ochoten vyplnit jen v případě, položí-li ho někdo před něj a vzápětí si ho odnese a vyhodnotí.

A právě semináře možnost dozvědět se něco od základny přímo nabízejí.

Běžte k volbám

A teď něco pozitivního: velmi se líbil příspěvek k daňové problematice ing. Elise. Zato jsme postrádali zástupce ÚSKVBL dr. Bureše, se kterým jsem se setkala až na jednání o zákonu o léčivech na výboru v parlamentu.

Vzkaz pro kolegy: pokud máte výhrady vůči zástupcům KVL, zajděte si na veřejná jednání výborů v parlamentu. Možná se rozhodnete chodit k volbám a to nejen do představenstva KVL ČR. Zákon o léčivech je dosud v parlamentu, ale veterinární zákon ukládající Komoře registraci petpasů platí. Kolega Matušina nám chtěl předvést snadné zapisování údajů do programu, bohužel zradila technika, ale podle dotazů z pléna splnila tato demonstrace účel. Škoda, že registr, zřejmě porozený poněkud předčasně, poté komorou hýčkaný a uměle vyživovaný v inkubátoru, má být nyní macešsky prodán. Škoda, že na semináři nebyli další zástupci KVL, kteří jej mají na starosti.

Shrnuto a podtrženo. Seminář jistě nebyl levnou akcí, ale i těch několik desítek kolegů, kteří se sešli, ukázalo, že o dění v KVL je zájem a i pro představenstvo je podnětné.

MVDr. Katka Novozámská