Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nezveřejňovat ! – Zápis ze zasedání ČESTNÉ RADY KVL ČR 29.06.2013

Zápis č. 7 ze zasedání Čestné rady KVL ČR


dne 29.06.2013

na sekretariátu KVL ČR v Brně

______________________________________________________________________________________


Přítomni
: (MVDr.) Mazoch, Frkal, Piskovská, Picmausová, Frank, Andreas, Weidenhöfer, Vencl, Vokřálová

Omluveni:

Hosté: MVDr. Dupal (za RK KVL), Mgr. Hynek Jašek , pí. Navrátilová (zapisovatelka senátů)

Program:

1. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Termín jednání ČR

3. Nové případy předané RK – předjednáníí

4. Jednání senátů

5. Různé

Jednání čestné rady KVL ČR zahájil v 10,00 hod. předseda ČR MVDr. Michael Mazoch.

V 11,00 hod. se dostavil na jednání ČR Mgr. Jašek, z jednání odešel ve 12,30 hod.

V 11,45 hod. se dostavil za navrhovatele RK – MVDr. Ivo Dupal

V 11,45hod. se dostavila zapisovatelka Navrátilová, z jednání odešla po ukončení posledního senátu, tj. v 17.00 hodin.

Ad 1)

Zvolení zapisovatele jednání – MVDr. Piskovská, dále zvoleni ověřovatelé zápisu – MVDr. Mazoch, MVDr. Vencl, MVDr. Weidenhőfer.

Ad 2)

Termín dalšího řádného jednání čestné rady bude dne 3. 8. 2013 v 10:00 na sekretariátu KVL ČR.

Ad 3)

Nové případy předané revizní komisí:

a) případ 944/2012 RK KVL x MVDr. R.M.

stanoven senát

předseda – předseda – MVDr. Mazoch,
členové- MVDr. Piskovská, MVDr. Vokřálová.

Ad 4) Jednání senátů:

Zápisy z jednání senátů tvoří přílohu zápisu z jednání ČR dne 29. 6. 2013

a) případ 974/2013 pí. J. T. x MVDr. J. L.( 13,00 hod. )

stanoven senát

předseda – MVDr. Weidenhöfer,
členové – MVDr. Piskovská, MVDr. Picmausová

b) případ 961/2012 Mgr. P. K. x MVDr. M. N. ( 14,00 hod. )

stanoven senát

předseda – MVDr. Frank,
členové – MVDr. Piskovská, MVDr. Picmausová.

Předseda MVDr. Frank odročil jednání. Senát ČR nepovažuje předložené odkazy za kompletní a požaduje doplnění dokumentace, další provedení dokazování. Tímto pověřuje MVDr. Frank Mgr. Jaška.

c) případ 973/2013 ČR KVL x MVDr. J. Š. ( 15,00 hod. )

stanoven senát

předseda – MVDr. Andreas,
členové – MVDr. Vencl, MVDr. Picmausová.

Různé:

  1. MVDr. Hlavová jako předsedkyně EK a členky odvolacího senátu představenstva KVL se omluvila z jednání ČR 29. 6. 2013 z rodinných důvodů. Z její iniciativy se konalo osobní setkání s předsedou ČR MVDr. Mazochem v Olomouci dne 24. 6. 2013.

    MVDr. Mazoch informoval členy ČR o průběhu tohoto jednání. Přítomní členové ČR berou tuto zprávu na vědomí, ale trvají na osobním setkání s dr. Hlavovou na jednání ČR. Dr. Hlavová bude pozvána na jednání ČR dne 3. 8. 2013.

  2. ČR hodnotila společné zasedání s představenstvem KVL a revizní komisí KVL 19.6.2013 v hotelu Avanti. Členové ČR s politováním konstatují, že nebyli přizváni na celé jednání představenstva.

Jednání čestné rady ukončil MVDr. Mazoch v 18,00 hod.

Zapsala: MVDr. Jana Piskovská
Ověřili: MVDr. Mazoch
MVDr. Vencl
MVDr. Weidenhöfer

Stav zápisu: Připraven k vzetí na vědomí na následujícím jednání představenstva