Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nové prezidium FVE

Nové prezidium FVE

Nově zvolené prezidium se ujalo svého úkolu ihned po skončení jednání volebního valného shromáždění v Krakově. Prezidentem byl zvolen Dr. vet. med. Walter Winding (Rakousko), který absolvoval vídeňskou veterinární školu. Pracuje v rakouském městě Zell am See, kde má se svým společníkem veterinární kliniku, rovněž působí jako státní veterinární lékař a od roku 1991 se účastní jako delegát sekce státních veterinářů jednání FVE. V představenstvu zasedá od roku 2003. Působil mj. jako pokladník FVE a své přesné a přehledné zprávy každoročně přednášel s noblesou a nadhledem, doprovázel je snímky z rakouských Alp a suchým humorem.

Je viceprezidentem rakouské spolkové komory, kde se v různých funkcích pohybuje již 16 let, několikrát navštívil Brno s prezidiem rakouské komory na pozvání KVL ČR.

V jeho osobě získala FVE zkušeného prezidenta, který se nyní po svém odchodu z rakouské státní správy do penze bude věnovat společné věci naplno.

Je aktivním lyžařem a letcem, vlastnil malé letadlo, se kterým létal za příznivého počasí na jednání komory do Vídně.

Ljiljana Markuš-Cizeljová DVM, Ph.D. (Chorvatsko), absolvovala v r. 1980 v Záhřebu, Ph.D. získala v r. 1996 v oboru infekčních chorob tamtéž; pracuje jako veterinární lékařka ve farmaceutické společnosti Pliva v oboru registrace léčiv. Byla opakovaně zvolena viceprezidentskou Chorvatské veterinární společnosti a je viceprezidentka EVERI, sekce FVE vet. lékařů ve vzdělávání, výzkumu a průmyslu.

Dr. med. vet. Rainer Schneichel (Německo), absolvoval v r. 1984 v Giessenu, pracoval jako zvěrolékař na porážce, doktorát získal v r. 1997 v Mnichově, odkdy pracuje na rod. klinice v Mayenu. Od r. 1988 je ve funkcích v národních komorách či ve spolkové organizaci německých zvěrolékařů bpt (viceprezident). Od roku 2002 je delegátem sekce praktiků ve FVE a od r. 2005 je také viceprezidentem této sekce.

Stehen Ware BVM & S (Velká Británie), absolvoval veterinární studia v Edinburgu v r. 1965 a je členem rady Královské veterinární koleje (RCVS) od roku 1996, byl zvolen viceprezidentem později v r. 2002 prezidentem RCVS.

Nové prezidium FVE

Ve FVE byl v r. 1999 zvolen generálním sekretářem sekce praktiků, později viceprezidentem.

Vykonával 40 let smíšenou veterinární praxi, kterou vloni prodal a užívá aktivního důchodu.

Steven Ware byl rovněž v ČR na pozvání legislativní komise KVL ČR spolu s bývalým prezidentem německé spolkové komory na setkání s poslanci při projednávání novely zákona o KVL v parlamentu.

Dr. Margaretta Widellová (Švédsko) absolvovala v r. 1971 ve Stockholmu, je ředitelka divize životního prostředí a kontroly zdraví, oddělení kontroly potravin, které zajišťuje kontrolu potravin a prostředí především v obchodech a restauracích ve Stockholmu.

Řídila veterinární inspektorát, kontrolu porážek a laboratoř (80 veterinářů, 100 pomocných sil), do r. 1980 pracovala jako odb. asistentka v Uppsale na katedře přežvýkavců a porodnictví.

Je zástupkyní Švédska v hygienické sekci FVE od r. 1995, viceprezidentkou sekce byla zvolena v r. 1999, od r. 2001 do 2003 vykonávala funkci prezidentky sekce hygieniků a účastnila se jako člen několika expertních skupin FVE s veterinárně hygienickou tematikou.

Všichni zvolení představitelé FVE se dlouhodobě podílí na aktivitách FVE a většinou prošli ústředními funkcemi v představenstvech sekcí a národních asociací či komor. Jejich úlohou bude pokračovat v započatých aktivitách předchozího výboru, jako je např. legislativní vymezení úkonů, které jsou vyhrazeny pro veterinární lékaře, a stanoví pravomoci jak veterinářů, ale i paraveterinárních oborů (léčitelů), tak i majitelů zvířat společenských a především hospodářských, návrh, který by byl akceptovatelný pro všechny státy spojené Evropy. Dále je rozpracovaná otázka hygienických balíčků, sledování pohybu a přepravy zvířat po Evropě, společná norma pro další vzdělávání veterinářů na národních úrovních (Acknowledge Vet – schválený veterinář na evropské úrovni). Nedořešená zůstává otázka financování simultánních překladů na jednáních do oficiálních jazyků (francouzština, němčina) a především lobbistická podpora v Evropském parlamentu pro prosazení návrhů a udržení rozpočtu na stanovené úrovni.

Naší snahou na půdě FVE je např. udržet stávající pravomoci českých veterinářů bez omezení, která mají např. někteří kolegové francouzští a irští, plynoucích z pravomocí chovatelů nakupovat léčiva bez dohledu biologicky kvalifikovaného odborníka, vytvořit a rozšířit možnost uplatnění našich čerstvých absolventů jak v hygienických, tak i klinických anebo farmaceutických a laboratorních oborech, podílet se na vznikajících normách a standardizaci veterinárních metodik a postupů tak, aby odpovídaly našim podmínkám a nekladly likvidační omezení pro veterinární lékaře, členy KVL ČR.

Nově zvolené prezidium by svým složením mělo dávat záruku snadného porozumění potřebám středoevropské veterinární medicíny.

MVDr. Jan Bernardy