Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nové webové stránky Komory a registr zvířat

Nové webové stránky Komory a registr zvířat

Vážení kolegové, i když již nepracuji aktivně ve vrcholových orgánech KVL ČR, není mi lhostejné jeho dění, a proto Vám posílám příspěvek do komorového časopisu (který si obhájil měsíční periodicitu), na téma provozu nových webových stránek. Doufám, že po přečtení mého příspěvku se zamyslíte nad mou úvahou a vezmete ji bez emocí na vědomí anebo si znovu pečlivě ověříte veškerá fakta. Děkuji za pozornost.

Nové webové stránky Komory a registr zvířat?

Na letošním sněmu jsem se dozvěděl informaci, že představenstvo rozhodlo o novém smluvním partnerovi, tvůrci nových webových stránek za „pouhých 165 tis.“ a teď i o tvorbě nového softwaru pro registraci petpasů. Jelikož jsem byl před osmi roky iniciátorem zřízení webových stránek, a to s podstatně menším nákladem, zajímalo mne, co je to za firmu, která byla vybrána. Proto jsem ještě přímo na sněmu vystoupil a dotázal se na působení firmy v oblasti poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. Konkrétní můj dotaz byl: Kdy byla firma založena? Vzhledem k tomu, že mi nikdo s představenstva nedokázal odpovědět, dostal jsem ji přímo od zástupce oné firmy Drosera, s. r. o., Ing. Jana Vorla. Firma byla založena v roce 2001. Nedalo mi to a po příjezdu ze sněmu jsem se doma podíval na internetu na výpis z obchodního rejstříku a zjistil jsem, že založení firmy se datuje k 17. 1. 2008!

Nevím co si mám o tom myslet, ale pravděpodobně zástupce firmy Ing. Vorel nemluvil pravdu anebo se jedná o jinou firmu? Jestliže ne, pak mám asi oprávněný pocit, že tady něco nehraje a že tato firma mohla být třeba účelově zřízena pro služby, které požadujeme.

Vážení kolegové, v komorové pokladně je možná relativně dost peněz, ale vyhazovat je bezúčelně nelze. Založení firmy necelý rok před uzavřením smlouvy s KVL ČR je podle mého názoru podezřelé a požadované částky za služby jsou i přes upřímně míněnou obhajovací řeč ostravského kolegy přemrštěné. V minulosti již bylo takto neuváženě uzavřeno více smluv, které byly spojeny s osobními kontakty některých členů KVL a vše dopadlo špatně. I tentokrát, s velkou slávou spuštěné nové webové stránky, mají mnoho nedostatků.

Jsou především nepřehledné, špatně se v nich orientuje, mají malá písmena, po vstupu do vnitřní části se ocitneme v původních stránkách. Vím, je to začátek, ale za dosti značné vynaložené prostředky bych očekával větší profesionální úroveň. Web fungoval do dnešní doby rychle a aktuálně, ještě dnes, pár dní po sněmu, je zde na nových stránkách informace o živém záznamu ze sněmu KVL ČR. Obávám se, že firma Drosera, s. r. o., zatím nezvládá pružně požadavky, tak jak bych si to představoval.

Doufám, že zadáním další zakázky za „půlmilionový pakatel“ se nedopracujeme k dalšímu komorovému kostlivci. Budu nadále pečlivě sledovat vývoj webu a taktéž budu požadovat zveřejnění veškerých nákladů na jeho provoz.

MVDr. František Špruček, Ph.D.

Odpověď na článek Nové webové stránky Komory a registr zvířat? Od MVDr. Františka Špručka, Ph.D.

Rád bych tímto reagoval na otázky, které Dr. Špruček ve svém článku vyjádřil. Je pravda, že společnost Drosera, s. r. o., byla do obchodního rejstříku zapsaná 17. 1. 2008. Toto datum je výsledkem transformace naší společnosti na společnost s ručením omezeným. Před tímto datem jsem již od 4. 4. 2001 podnikal se stejným oborem činnosti jako fyzická osoba, zapsaná v registru živnostenského podnikaní pod IČ 660 45 118. Proto jsem také na dotaz odpověděl, že jsme založeni již v roce 2001. Transformací se pro naše zákazníky kromě fakturačních údajů nezměnilo vůbec nic.

Rád bych se ještě vyjádřil k nově spuštěným stránkám Komory veterinárních lékařů. Tyto stránky byly zejména po grafické stránce výrazně zmodernizovány. Cílem nových stránek je prezentovat Komoru veterinárních lékařů veřejnosti, je tedy potřeba, aby byly stránky pro veřejnost přitažlivé a návštěvníci našli na těchto stránkách informace, které potřebují. Společnost Drosera, s. r. o., je zodpovědná za technické řešení stránek, které umožňuje okamžitou on-line aktualizaci stránek prostřednictvím redakčního systému. Realizace internetových stránek Komory veterinárních lékařů byla kvůli velkému rozsahu rozdělena na několik fází. V první fázi byly spuštěny stránky pro odbornou i neodbornou veřejnost. Na základě dodaných požadavků umožňuje Redakční systém naplnění vnitřní části.

Jsem přesvědčen, že stránky splňují požadavky, které byly v průběhu vypracovávání na prezentaci kladeny. Během let, která už tvorbě internetových softwarových aplikací věnujeme, jsme dokázali uspokojit mnoho firem a institucí (viz reference). Věřím, že tomu bude tak i nadále.

Ing. Jan Vorel, jednatel firmy Drosera, s. r. o.

Komentář k odpovědi

Vysvětlení pana Ing. Vorla nepovažuji za dostatečné, neboť jsem se neptal, odkdy on programuje, ale moje otázka zněla jednoznačně: Jakou má firma historii a kdy vznikla.

MVDr. František Špruček, Ph.D.