Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Novinky v pojištění

Novinky v pojištění

Se zcela novou nabídkou z oblasti pojištění podnikatelů vstupuje na trh od června 2008 Kooperativa – druhá největší pojišťovna na českém trhu. Unikátní produkt ORDINACE je pojištění, vztahující se na zdravotnická zařízení, lékárny a veterinární praxe. Jednou pojistnou smlouvou pokryjí lékaři, stomatologové, lékárníci, veterináři a všichni další provozovatelé soukromých zdravotnických praxí všechny svoje pojistné potřeby.

Toto pojištění je charakteristické komplexní pojistnou ochranou – „balíček“, výhodnou cenou, přehledností a srozumitelností.

Co si můžete prostřednictvím tohoto pojištění pojistit?

 Vybavení ordinace (nábytek a zařizovací předměty, zásoby léků a zdravotnického materiálu, věci vypůjčené nebo pronajaté – např. na leasing, dokumentaci, software, cennosti – peníze, platební karty, stravenky, drahé kovy apod., stavební úpravy vámi provedené v pronajatých prostorách)

 Nemovitosti (budovy a jiné stavby)

 Skla (okna, výlohy, skleněné stavební součásti, vitríny, světelné reklamy), pojištění platí pro rozbití z jakékoli příčiny

 Přístroje a elektroniku, pojištění platí pro případ poškození z jakékoli příčiny

 Přepravu vlastních peněz a cenin (pro případ loupežného přepadení nebo dopravní nehody)

 Odpovědnost za škodu vyplývající z provozní činnosti (v souvislosti s podnikáním odpovídáte podle zákona za škodu:

– způsobenou provozní činností vašim zákazníkům, sousedům nebo jiným třetím osobám

– vyplývající z vlastnictví nemovitosti
   (úraz na neuklizeném chodníku, pád krytiny nebo sněhu ze střechy apod.)

– vzniklou zaměstnanci na jeho osobních věcech odložených na pracovišti

– způsobenou studentům při praktické výuce

– způsobenou na věcech vašich pacientů, které odložili ve vašich prostorách na místě k tomu
   určeném (v šatní skříňce, na věšáku apod.)

– způsobenou na vnesených věcech pacientů

– dále jsou kryty škody vzniklé: na věcech převzatých, na věcech užívaných

– např. věci na leasing a vynaložením nákladů léčení zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči
   poskytovanou zaměstnanci pojištěného)

 Pojištění přerušení provozu (následkem škody na majetku způsobené pojistným nebezpečím, úředním zásahem, nemoci nebo úrazu lékaře až po dobu šesti měsíců), vám bude vyplácena sjednaná denní dávka. Přerušení provozu se vztahuje na místo pojištění ordinace.

Proti jakým pojistným nebezpečím se lze pojistit?

 Živelní událost (požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, tíha sněhu, námrazy, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, voda unikající z vodovodního zařízení, pád předmětu, náraz dopravního prostředku)

 Odcizení (krádež vloupáním, loupež)

 Vandalismus

Výhody pojištění veterinární ordinace

 unikátní pojištění na českém trhu určené pro soukromé veterinární praxe,

 komplexní pojistná ochrana,

 kvalitní a bezproblémový servis,

 výhodná cena,

 jednoduché sjednání – stačí vyplnit dotazník, který bude zveřejněn na webových stránkách KVL ČR, případně Vám jej zašlu poštou

Poslat dotazník na e-mail: hanelova@itead.cz a od doručení dotazníku na pojišťovnu jste pojištěni.

Tímto produktem nelze pojistit veterinární ordinace veterinářů, kteří zaměstnávají veterinární lékaře v pracovním poměru.

Zdeňka Hanelová,
tel.: 602 783 769