Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Novoroční zdravice

  Pro praxi
Novoroční zdravice

Tak tu dnes zas stojíme na prahu Nového roku, někdo je veselý, někdo má slzu v oku. Copak nás asi čeká, radost a nebo smutek?

Radosti není nikdy dost od smutku radši bych utek. A tak Vám přeji od srdce, tak ja k tradice praví, trochu toho štěst íčka a hlavně hodně zdraví!

Antonín Rudolf
OS KVL Karlovy Vary