Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nový praktický veterinář

Nový praktický veterinář (č. 27 – 2006)

NARKÓZA U KRÁLÍČKA

Autor: Didier Boussarie

Veterinární klinika ve Frégis 43, avenue Aristide Briand 94110 Arceuil

Předoperační příprava – doporučuje se pro zklidnění hospitalizovat králíčka den před operací v dobře větrané místnosti, odděleně od psů a přes noc ve tmě.

Dieta před operací – 2 až 4 hodiny

– dostatečná pro většinu případů.

Preventivní terapie antibiotiky – užitečná, jsou-li předpoklady infekce tkání (buco-dentární abscesy, chirurgie digestivního aparátu, podezření z infekce pasterelami).

Fluorochinolony jsou vhodné z hlediska bezpečnosti, avšak neúčinné na anaeroby.

Biochemie krve

Potřebné, zvláště jedná-li se o králíka dehydratovaného, anorektického nebo s abscesy.

V praxi sledovat hematokrit, glykémii a renální ukazatele.

Vyšetření klinické – mnozí králíčci mohou mít nediagnostikované zápaly plic, vedoucí k nebezpečí zástavy dechu!

Jsou dále uváděna i plynná narkotika, hlavní možnosti trankvilizace a předoperačních léčiv i hlavní analgetika (Morfine, Pentazocine, Pethidine, Buprenorfine, Butorfanol, Nalbuphine, Acetylosalicylát, Kys. Tolfenamová, Meloxicam, Flunixine meglumine)

Kopie či další podrobnější informace jsou k dispozici – pro zájemce – po dohodě na sekretariátu KVL ČR.

Z francouzského časopisu:

LE NOUVEAU PRATICIEN VETERINAIRE canine – féline
N°27 FEVRIER – MARS 2006

připravil 17. 12. 2006

MVDr. Lubomír Borkovec

Nový praktický veterinář (č. 30 – 2006)

NARKÓZA U FRETKY

Autor: Didier Boussarie

Veterinární klinika ve Frégis 43, avenue Aristide Briand 94110 Arceuil

Předoperační fixace – doporučuje se držet fretky uprostřed těla, přitom je hladit. Obtížně zvladatelné a stresované jedince uchopit pevně za kůži krku nebo pomocí rukavice – zejména při vpichu, což fretky špatně snášejí!

Dieta před operací – několik hodin – dostatečná pro většinu případů.

Biochemie krve

Potřebné, zvláště jedná-li se o suspektní tumor.

Jsou uvedeny hlavní ukazatele hematologie a biochemie u fretky v tab.

Odběr krve z v. jugularis nebo v. cava anter. (foto).

Vyšetření klinické – systematicky a pozorně auskultaci ! Nad 3 roky stáří jsou časté cardiopathie typu dilatace či hypertrofie!

Preanestetika a trankvilizancia uvedena v tabulce s dávkováním: Acepromazine, Diazepam, Midazolam, Xylazine, Medetomidine (DOMITOR®), Alphaxolone-alphadolone, Atropine.

Jsou dále uváděna i plynná narkotika a problémy s intubací aj.

Rovněž jsou uvedeny dávky u hlavních analgetik: Acetylosalicylát, Carprofen (Rimadyl®), Phenylbutazone, Meperidine, Fenanyl (Hyponorm®), Morfine, Buprenorfine, Butorphanol, Flunixine meglumine)

Fretky jsou citlivé na hypothermii – proto by měly být operovány na vyhřívané podložce!

U velmi dehydratovaných fretek, kde není možná intravenózní aplikace, je popsána dehydratace nitrokostní do lemuru.

Kopie či další podrobnější informace jsou k dispozici – pro zájemce – po dohodě na sekretariátu KVL ČR.

Z francouzského časopisu:

LE NOUVEAU PRATICIEN VETERINAIRE canine – féline
N°27 FEVRIER – MARS 2006

připravil 17. 12. 2006

MVDr. Lubomír Borkovec