Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nový záznam do “opiátové knihy”

  Informace – zprávy – výzvy

Korespondence prezidenta KVL ČR s Poslaneckou sněmovnou ve věci zařazení ketaminu mezi léčiva vyžadující preskripci

 

Odesílate: Ondřej Rychlík [Ondrej.Rychlik@vetnem.cz]
Odesláno: 16. března 2011 13:19
Komu: klasnovak@psp.cz

Předmět: ketamin

Dobrý den paní místopředsedkyně,

dovoluji si Vám napsat, neboť při jednání s Vámi jsem nabyl přesvědčení, že se dokážete zastat zvířat. Z tisku jsem se dozvěděl, že v rámci současně projednávané novely zákona o návykových látkách má být zapsán mezi tyto látky i ketamin. Bohužel, nikde jsem nedozvěděl, do které přílohy zákona mají být nově zapisované látky zapsány.

Ketamin, např. ve specialitě Narkamon 5% inj. ad us. vet., nebo Narketan 10% inj. ad us. vet., je standardně, hojně používané, anestetikum ve veterinární medicíně. Používá se plošně více než 15 let a jeho výhodou, kromě dobře zmapované účinnosti a bezpečnosti pro zvířata, je jeho cena. V případě, že by byla zhoršená dostupnost pro veterinární lékaře, např. tím, že bude zařazen mezi léčiva vyžadující preskripci na „opiátový recept”, nebude jednoduché takové léčivo nahradit a v chovech prasat je dokonce jediným schváleným anestetikem. Jeho nahrazení jinými anestetiky možné je (kromě prasat), ale za mnohonásobně vyšší cenu. V mé vlastní praxi ve veterinární nemocnici to problém není, neboť máme povolení nakládat se všemi opiáty, nicméně naprostá většina ambulancí takové povolení nemá. Obávám se, že taková situace výrazně poškodí chovatele zvířat a hlavně zvířata. U malých zvířat se praxe s daným stavem vyrovná, avšak neumím si představit, jak budou prováděny chirurgické úkony třeba u prasat.

Prosím, zkuste toto v rozhodování PS vzít na vědomí.

S pozdravem
MVDr. Ondřej Rychlík
prezident Komory veterinárních lékařů ČR


From: Kateřina KLASNOVÁ
[mailto: K.Klasnova@veciverejne.cz]
Sent: Wednesday, March 16, 2011 5:12 PM
To: Ondřej Rychlík
Cc: jiri.stetina@tiscali.cz
Subject: RE: ketamin

Vážený pane Rychlíku,

váš e-mail s dovolením přeposílám kolegovi MUDr. Štětinovi, který je členem zdravotního výboru a spolupředkladatelem novely zákona o návykových látkách.

Se srdečným pozdravem

Th Dr. Kateřina Klasnová
místopředsedkyně PSP ČR
místopředsedkyně strany Věci veřejné
Adresa: Sněmovní 1, Praha 1
GSM: +420 724 815 124
E-mail: k.klasnova@veciverejne.cz
klasnovak@psp.cz www.katerinaklasnova.czVážený pane doktore,

Minulý týden jsem obdržel Váš e-mail prostřednictvím naší paní místopředsedkyně Katřiny Klasnové. Měl jsem ještě téhož dne napsaný dopis, ale nějakým kliknutím jsem si vše smazal, a tak se jednak omlouvám a jednak tedy píši nový dopis.

Jsem anesteziologem od roku 1969 a od následujícího roku (1970) jsme začali používat v dětské oční chirurgii Ketalar fy. Park Davies k bolestivým operacím očí, které se do té doby prováděly v lokální anestezii, což bylo pro malé děti úděsné. Ketamin bylo opravdu vysvobození pro děti a hlavně klid pro oft almology. Myslím si, že jsem byl prvním, kdo přednášel zkušenosti s touto anestezií společně s MUDr. Juranem v Praze na semináři oft almologů. Tento způsob se potom rozšířil do celé republiky a dnes je to jeden z nejčastěji používaných způsobů disociované anestezie (oční operace, bolestivé převazy, popáleniny aj.), další způsob je analgosedace při bolestivých vyšetřeních. Před více než 40 lety jsme si ověřili, že ketamin způsobuje tachykardii, hypertenzi, ale i halucinace. Toto všechno jsme tedy věděli, ale netušili jsme, že za několik desetiletí se tato látka bude krást z nemocnic a bude se používat k fetování. O tom, že se Ketalar používal u Vás, jsem se dověděl někdy kolem roku 1985, ale přiznám se k tomu, že jsem si neuměl, právě kvůli těm halucinacím, představit, jak reagují zvířátka. Když jsem, jako mladý anesteziolog podával anestezie pejskům, vždy jsem je uspával klasicky, tedy barbiturát, inkubace, halotan, relaxans. Komplikce jsem neměl ani u lidí ani u zvířat. Teprve nyní se dovídám, že nebyl problém se k této látce dostat a tímto způsobem ji zneužívat. Proto byl také KETAMIN zařazen mezi návykové látky a bude přísně evidován a sankcionováno jeho zneužití.

A nyní k tomu hlavnímu, co Vás tíží. Látka byla doplněna na seznam návykových látek a podléhá tedy všem přísným nařízením, která je třeba dodržet a hlavně jsou přísně kontrolována. My jsme byli zvyklí evidovat všechny opiáty (Morfi n, Fentanyl, Sufenta, Rapfdem, nyní Karfentanil atd.) a nyní k tomu přistoupí Ketamin. Je to, bohužel, tak, že i tady se bude evidovat každý ml a přibude rozsáhlá administrativa. Nevím, zda jste také tak často používali různé opiáty ve veterinární medicíně, ale asi to nebylo tak časté jako v naší medicíně a sociálně při anestezii. Jsem přesvědčen o tom, že si na tento nový způsob zvyknete, protože kromě zákonné administrativy nepřibude vůbec nic a budete ho moci používat jako dosud.

Jako jeden z předkladatelů tohoto zákona chápu problémy administrativní, ale pokud budou u nás přibývat narkomani jako houby po dešti, nebude jiné cesty.

Pracovití a slušní lidé vždy dopláceli na lotry a gaunery a za tyto já feťáky považuji.

Přeji hodně úspěchů při léčení zvířátek, srdečně zdravím a velmi rád bych se s Vámi setkal a popovídal si o uspávání jiných živočichů než lidí.

Jiří Štětina


Vážený pane poslanče,

rád se s Vámi setkám nad diskusí o anestezii zvířat. Pokud navrhnete nějaký termín, vynasnažím se přizpůsobit. Osobně jsem velkým přívržencem využití opiátů, zejména v pooperační péči, u polytraumatických pacientů, anebo u onkologických pacientů. A přitom se jedná o přípravky (Morphin, Dolsin) velmi levné a dostupné i pro velmi málo majetné majitele zvířat. Jejich efektivita v daných indikacích stále řádově převyšuje mnohonásobně dražší, i ty nejmodernější neopiátová analgetika. Na vysvětlení bych však doplnil, že jsem dopis nepsal primárně jako veterinární lékař, který pracuje ve veterinární nemocnici, ale jako prezident Komory veterinárních lékařů České republiky. Tento dopis pak píši primárně osobně.

Abych vysvětlil rozdíl: Veterináři v tzv. malé praxi a zejména ti z nás, kteří pracují na větších klinikách a v nemocnicích, pocítí pouze jistou administrativní zátěž. V naší veterinární nemocnici používáme opiáty rutinně, jsme obeznámeni s náležitostmi a de facto se nic nezmění. Pouze přibude další preparát do trezorku a do “opiátové knihy”. Když jsme před léty zvažovali zavedení opiátů do praxe, byl jsem sám překvapen jakého efektu jsme začali dosahovat. Zásadní problém však vznikne v tzv. velké praxi. U kolegů, kteří vykonávají službu u pacientů – hospodářských zvířat. Využití jiných preparátů je někde možné, u prasat však jiný registrovaný přípravek ani neexistuje. Obávám se, že ve stávající situaci velké deprese chovů prasat nebudou chovatelé ochotni platit zvýšené náklady a veterinární lékaři raději nebudou službu poskytovat vůbec, než aby si komplikovali život a kvůli jednomu preparátu si vyřizovali povolení k nakládání s návykovými látkami. A na takovou situaci doplatí hlavně zvířata.

Vážený pane poslanče, vzhledem k tomu, jakou rychlostí byl zákon schválen, si nedělám iluze, že by se ve věci ketaminu dalo ještě něco rychle změnit. Pokud se však bude PS domnívat, že zpřísňování evidence, větší restrikce a obecně zostřený přístup k zneuživatelům povede k nápravě, dovolím si vyslovit osobní nesouhlas. Takové řešení bude efektivní z krátkodobého hlediska, je jistě rychlé a snad i obecně populární. Ze střednědobého pohledu však pouze zvedne cenu na černém trhu, zatraktivní látku pro organizovaný zločin a mafiány všeho druhu. Drogová scéna začne experimentovat s jinou látkou a ta se pak rychle připíše na seznam návykových látek. Co když další na řadě bude xylazin? Nejrozšířenější anestetikum užívané u přežvýkavců. Budou se zase řezat rohy telatům zaživa, jak za socialismu?

Obávám se, že tímto dopisem nic nezměním. Přiznávám, stavím se do role jakéhosi „ombudsmana” zvířat, ačkoliv mě k tomu nikdo nezmocnil. Jako veterinář se však cítím k tomu povinován.

Zdraví Ondřej Rychlík