Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

O nouzové vakcinaci se uvažuje

O nouzové vakcinaci se uvažuje

Zpráva z jednání Ústřední nákazové komise v Praze

Mimořádná veterinární opatření vzhledem k nebezpečí ptačí chřipky se týkají těchto bodů:

    • Povinnosti registrace všech podnikatelů s chovem drůbeže,

    • Zákazu pro podnikatele chovat drůbež ve volném výběhu. Tam, kde drůbež není možno uzavřít např. do hal, je možno – po souhlasu od příslušné KVS – volný chov drůbeže povolit za předpokladu, že bude zamezen styk volně žijících ptáků s krmivem a vodou určenou pro drůbež,

    • Povinnosti chovatelů hlásit významný pokles příjmu krmiva a vody, produkce vajec a výše týdenní úmrtnosti v chovech drůbeže,

    • Zákazu pořádání svodů a soustředění drůbeže, soutěží poštovních holubů,

    • Kontrol dezinfekcí vozidel určených k přepravě zvířat.

O nejnovější nákazové situaci v Evropě a ČR informoval ustřední ředitel SVS Dr. Malena na schůzce Ministerstva zemědělství ČR v Praze dne 14. února 2006.

SVS opět upozornila na problémy se sběrem a likvidací vedlejších živočišných produktů dovezených cestujícími ze třetích zemí na Letišti Praha, s nedostatečným informováním těchto cestujících o zákazu dovozu masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků ze třetích zemí.

O nouzové vakcinaci proti aviární influenze se uvažuje až na základě analýzy nebezpečí či jako koordinace postupu v rámci EU.

MVDr. Lubomír Borkovec