Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obezita psa a kočky – terapie

  PRO PRAXI

MVDr. Marie Vranková & MVDr. Jana Guha – Hylmarová MRCSV

V minulém článku jsme diskutovali výskyt, diagnostiku a důsledky obezity. Tato kapitola bude zaměřena na terapii.

Terapie obezity je problém, se kterým se denně setkáváme v klinické praxi, problém mnoho stranný který s sebou nese velké množství otázek také ze strany klienta.

Právě přístup klienta je velmi často jednou z hlavních komplikací a důvodem selhání terapie. Bohužel, ve veterinární medicíně náš klient není naším pacientem a výsledky terapie jsou závislé na naší schopnosti komunikovat s klientem a schopnosti přesvědčit jej o spoluúčasti na řešení problému. Výsledky nedávných výzkumů potvrdily to, co empirická zkušenost v praxi. Majitelé odhadují hmotnost svých mazlíčků s nevelkou přesností a ještě hůře s i vedou s odhadem krmné dávky i za pomoci krmných tabulek na obalech komerčních krmiv [Dykes, Courcier, Yam, 2010]. Ani v případě, že krmnou dávku vypočte veterinární lékař a množství krmiva označí na dávkovacím kelímku, krmená dávka neodpovídá doporučení. V 53 % majitelé krmí o 5–15 % více, než bylo předepsáno [German a kol., 2010]. Přestože se toto množství nezdá kritické, přepočítáme-li jej na kalorie, u obézních pacientů může tento rozdíl rozhodovat o úspěšnosti terapie hubnutí.

u psů doporučuji krmit 1–2x denně v závislosti na velikosti a předchozích potravních návycích

…pohyb, pohyb a zase pohyb. Proti obezitě nejlepší medicína. Jak u našich oblíbenců, tak i u nás, u lidí

 

Toto je jedním z důvodů doporučení mnohostranného přístupu k terapii obezity. Množství humánních studií prokázalo vyšší úspěšnost terapie (tzn. ne pouze úbytek, ale také udržení zdravé hmotnosti) u pacientů, kde se podařilo spojit dietu se změnou denního režimu a psychologickou motivací, je výsledek trvalejší. Je proto nutné i v naší klinické praxi ne pouze „prodat dietu“ ale přistupovat k obézním domácím zvířatům jako k pacientům s komplexním zdravotním problémem. V mé klinické praxi se mi osvědčilo zavedení specifi ckých konzultací (klinika pro plnoštíhlé mazlíčky, klub „zvaž se“ či podobný název může mít pro klienty humornější ráz). S přihlédnutím k možnostem a demografi i klientů je jedním z nejefektivnějších přístupů kombinace individuální konzultace a skupinové terapie.

Rozvržení individuální konzultace

Plánovaný úbytek hmotnosti

Zdravý úbytek hmotnosti by se měl pohybovat okolo 15 % v průběhu 12 týdnů u psa a 15–18 týdnů u kočky, tzn. 1–3 % za týden. Cílová hmotnost musí být v očích klienta dosažitelná.

Je nutné připomínat klientům: nikdy nenechat obézní kočku hladovět z důvodu vysokého rizika hepatické lipidózy!

Příklad: dalmatin 50 kg …15 % = 7,5 kg; stanovíme tedy cílovou hmotnost 42,5 kg za 3 měsíce. Po dosažení hmotnosti 42,5 kg stanovíme následný cíl, tj. úbytek 15 % = 6,4 kg za 3 měsíce, cílová hmotnost č. 2 je 36 kg. Takto pokračujeme až do dosažení optimální hmotnosti. Znamená to, že celý plán může trvat více než rok.

Výpočet krmné dávky

Přestože všechna komerční krmiva nabízejí krmné tabulky, vzhledem k vysoké individuální variabilitě kalorické potřeby doporučuji vždy vypočítat individuální krmnou dávku. Většina publikací i komerčních producentů doporučuje snížit příjem energie o 40–50 %. Počítáme-li tedy MER u psa 110 kcal/kilogram metabolické masy těla, pes o hmotnosti 10 kg má kalorickou potřebu 110 x 5,6 = 616 kcal. Snížíme- li toto množství o 40 %, výsledná potřeba kalorií je 370 kcal na den. Je důležité MER počítat vždy na cílovou hmotnost zvířete, ne na hmotnost aktuální!

většina publikací i komerčních producentů doporučuje snížit příjem energie o 40–50 %

U koček je výpočet jednodušší. MER je 70 kcal/kg, tj. u kočky 4 kg 280 kcal/den.

Po odečtení 40 % je potřeba 168 kcal/den. Všechny komerčně dostupné diety určené k úbytku hmotnosti pod kontrolou veterinárního lékaře mají obsah kalorií uveden na obalu nebo je dostupný na vyžádání u fi rmy či reprezentanta. Pokud úbytek hmotnosti neodpovídá očekávání, můžeme kalorickou potřebu snížit o dalších 5 % a po 4–5 týdnech vyhodnotit situaci. Osobně jsem velmi opatrná, musím-li snížit krmnou dávku o 60 % a hledám problém metabolický či možnost, že si pacient dietu obohacuje jinde. Toto pátrání je někdy velmi blízké detektivnímu! Například tajné přikrmování zvířete některým členem rodiny – „aby chudák pes netrpěl“, tajné zásoby či přístup k ovoci na zahradě – švestky, jablka.

Výběr diety a frekvence krmení

Při výběru produktu má klient teo reticky tři možnosti:

– snížení krmné dávky momentálního krmiva,

– krmivo se sníženou energetickou hodnotou typu „light“,

– veterinární diety určené k terapii obezity.

Množství studií i publikací dokazuje nepopiratelný pozitivní vliv použití veterinární diety. Omezení krmné dávky standardního krmiva nejen že sníží též příjem kritických minerálů, vitamínů a mastných kyselin pod optimální/minimální doporučenou dávku, ale malé množství krmiva též zvyšuje „žebravé“ chování pacienta. Ochota majitelů dodržovat dietu se signifikantně snižuje, pokud mají pocit, že jejich svěřenec „trpí hlady“, či jeho chování naznačuje nespokojenost, tj. zvýšená vokalizace, slinění u stolu, potravní indiskrece (vybírání odpadkových košů apod). Z pohledu nasycenosti pacientů mám dobrou zkušenost s použitím veterinárních diet v mokré formě, tj. konzerv/kapsiček, pokud to velikost pacienta dovolí, nebo alespoň jejich kombinaci s krmivem suchým. Nutriční profil mokrého krmiva je blíže složení přirozené potravy psa a kočky a opticky je množství krmiva též blízké původní krmné dávce. Což dobře působí na psychiku majitele. Z pohledu úspěšnosti terapie je nezbytné propočítat krmnou dávku a přesvědčit majitele k pravidelnému odvažování, ne pouze odhadování množství za pomoci odměrek. Kombinujeme-li konzervy či kapsičky, je nutné rozvrhnout též kombinaci, tj. 1 kapsička + 25 g granulí. Klientova spolupráce bude podpořena, povolíme- li občasný pamlsek, jehož kalorickou hodnotu započítáme do denního příjmu (mrkev rozdělená na čtvrtky, kuřecí vývar bez tuku zmražený do kostek).

U psů doporučuji krmit 1–2x denně v závislosti na velikosti a předchozích potravních návycích. Pokud majitelé povolovali nepřetržitý přístup ke krmivu, je snadnější je přesvědčit o krmení 2x než 1x denně. U koček je vhodné rozdělit krmnou dávku do 4 až 6 porcí.

dodatek vlákniny u psů neovlivňuje pocit sytosti

Preparáty podporující úbytek hmotnosti?

VLÁKNINA:

Je často používána ke zvýšení objemu krmné dávky a regulaci motility střev. Výzkum P. Marwela prokázal, že dodatek vlákniny u psů neovlivňuje pocit sytosti. Ve větším množství může vláknina naopak způsobovat fl atulenci a snižovat absorpci důležitých živin.

V omezeném množství však pozitivně ovlivňuje zdraví zažívacího traktu.

ROSTLINNÉ ENZYMY/ VÝTAŽKY:

(ananas, sea kelp, brindleberry) Přestože některé studie u lidí poukazují na pozitivní efekt při použití v kombinaci s dietou, dosud nejsou publikovány vědecké studie u psů či koček.

LEPTIN:

Vzhledem k nedávným studiím poukazujícím na hormonální aktivitu tukové tkáně [A. German, 2010] leptin se dostává znovu do popředí diskusí. Nazýván též „hormon sytosti“ a je teoreticky schopen ovlivnit pocit hladu. V současné době je na trhu jeden veterinární přídavek s leptinem. Může být nápomocný v případech poruchy regulace mechanismu kontroly apetitu. Vzhledem k malému množství veterinárních pacientů, u kterých je obezita způsobena pouze poruchou regulace sytosti, benefit leptinových preparátů lze očekávat hlavně v kombinaci s dietou u pacientů, kde pocit hladu hraje výraznou roli na schopnosti podřízení se dietě.

ATKINSOVA DIETA:

Několik studií v UK poukázalo na pozitivní efekt přídavku specifických rostlinných olejů v kombinaci s kontrolovaným příjmem kalorií. Vzhledem k faktu, že příjem kalorií je u psů i koček limitován příjmem kalorií z tuků a bílkovin, existují dosud nepublikované teorie poukazující na potenciální benefi t použití diet s vysokým podílem tuků a bílkovin (při omezení kalorického příjmu). Vzhledem k velmi vysoké kalorické hodnotě takto konstruovaných diet je bohužel málo pravděpodobné jejich komerční využití v nejbližší době.

 

…u koček je výpočet jednodušší, MER je 70 kcal/kg tj. u 4kg kočky 280 kcal/den

BW
(kg)
MBW
BW
(kg)
MBW
BW
(kg)
MBW
BW
(kg)
MBW
1
1.000
26
11.514
51
19.084
76
25.740
2
1.682
27
11.845
52
19.364
77
25.994
3
2.280
28
12.172
53
19.643
78
26.246
4
2.828
29
12.497
54
19.920
79
26.498
5
3.344
30
12.819
55
20.196
80
26.750
6
3.834
31
13.138
56
20.471
81
27.000
7
4.304
32
13.454
57
20.745
82
27.250
8
4.757
33
13.768
58
21.017
83
27.498
9
5.196
34
14.080
59
21.288
84
27.747
10
5.623
35
14.390
60
21.558
85
27.994
11
6.040
36
14.697
61
21.827
86
28.241
12
6.447
37
15.002
62
22.095
87
28.487
13
6.846
38
15.305
63
22.362
88
28.732
14
7.238
39
15.606
64
22.627
89
28.976
15
7.622
40
15.905
65
22.892
90
29.220
16
8.000
41
16.203
66
23.156
91
29.463
17
8.372
42
16.498
67
23.418
92
29.706
18
4.757
43
16.792
68
21.017
93
27.498
19
9.100
44
17.084
69
23.941
94
30.189
20
9.457
45
17.374
70
24.200
95
30.429
21
9.810
46
17.663
71
24.459
96
30.669
22
10.158
47
17.950
72
24.717
97
30.909
23
10.503
48
18.236
73
24.974
98
31.147
24
10.843
49
18.520
74
25.230
99
31.385
25
11.180
50
18.803
75
25.486
100
31.623

L-CARNITIN:

Někdy nazývaný též spalovač tuku se vyskytuje v těle v přirozené formě a je nezbytný při metabolismu lipidů. Díky jeho funkci přesunu tuku do mitochondrií teoreticky zrychluje metabolismus a napomáhá tak rychlejšímu spalování tuků.

NSAID‘s a CHONDRO PROTEKTIVA:

Zvýšení aktivity je nezbytnou součástí terapeutického plánu. Vzhledem ke zvýšené predispozici k artróze u obézních pacientů je vhodné evaluovat stupeň komfortu a v případě omezení pohyblivosti a bolestivosti kloubů aplikovat chondroprotektiva či/a preparáty modifi kující COX.

Modifikace denního režimu Studie humánní i u domácích zvířat dávají do přímé souvislosti změnu životního stylu a zvýšený výskyt obezity. Se zvyšujícím se množstvím psů a koček trávících většinu času v uzavřeném prostoru (procházka na vyvenčení kolem bloku 3x denně skutečně nemůže být považována za aktivitu) je obezita nejčastějším výživářským „oříškem“. Úspěšnost terapie se zvýší výrazně, budeme-li schopni přesvědčit majitele ke zvýšení aktivity. Prostou zásadou je záměna pamlsků za pozornost – půlhodinová procházka po návratu z práce či krátká série cvičení poslušnosti je pro psa větší odměnou než potrava. Zcela optimální je, pokud se nám podaří zapojit všechny členy rodiny a zařadit též pravidelný běh, delší procházky, agility…

více informací a odkazy na literaturu jsou k dispozici u autora

U koček je možno s úspěchem použít kliker, světelné hračky či zcela obyčejný provázek a zmuchlaný papír. Aktivitu je možné zvýšit též rozdělením krmné dávky a kombinací mokré a suché stravy. Kapsičky podáváme ráno a večer, zbývající podíl kalorií přepočítáme na suchou stravu a jednotlivé granule rozmístíme v „teritoriu” tak, aby pro ně kočka musela pracovat. Je možno použít schody, parapet, „puzzle-ball“, schovávačku vyrobenou z krabice nebo PET lahve.

Modifikace chování

Většina nadbytečného příjmu kalorií je způsobena chybnými návyky klienta – krmení ad libitum, krmení z ruky, sdílení lidské stravy, krmení u stolu podporující žebravost. Pro kooperaci klienta a změnu dlouhodobých návyků je nepostradatelná skupinová terapie. Ta nemusí být vedena veterinárním lékařem. Školené veterinární sestry mnohdy dokáží lépe prolomit bariéru, vést diskusi a asistovat výměnu názorů a zkušeností mezi klienty. Tato skupinová setkání je vhodné organizovat v měsíčních intervalech a spojit je s kontrolou hmotnosti a zanesením postupu do tabulky/karty pacienta.

Přes všechny nové výzkumy bohužel nemáme dodnes „zázračnou pilulku“, která by vyřešila úbytek váhy a tak stále platí pravidlo počítat, počítat, počítat – příjem a výdej kalorií. Zákon zachování energie platí i zde.

U kteréhokoli programu vyžadujícího krmení výlučně určitou specifi ckou stravou je modifi kace chování, nezbytnou součástí terapie. Existuje velké množství metod modifi kace chování které mohou pomoci ve většině případů dietoterapie, proto se o nich zmíníme v detailu na konci tohoto cyklu.

Více informací a odkazy na literaturu jsou k dispozici u autora.

Připojujeme tabulku přepočtu hmotnosti psa na metabolickou hmotnost.

 
MVDr. Jana Guha – Hylmarová MRCSV,
e-mail: jana.hylmarova@me.com
MVDr. Marie Vranková,
e-mail: marie.vrankovamvdr@seznam.cz


Redakce se na tomto místě omlouvá kolegyni Jana Guha – Hylmarové MRCSV, že v dubnovém vydání Zvěrokruhu nebylo u článku „Obezita a nadváha u kočky a psa“ uvedeno její jméno jako spoluautorky.