Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz galavečera a Modrý pes

Obraz galavečera a Modrý pes

S blížícím se termínem světového kongresu v Praze vám přináším dalších několik perliček. Tento kongres bude i něčím výjimečný a potřebný nejen pro veterinární lékaře malých zvířat, ale pomůže i handicapovaným lidem.

Je přitažlivý nejen pro svůj odborný program, ale i nabídkou poznávacího okruhu po staré Praze. Lidé z celého světa se těší na její pamětihodnosti, svědčí o tom jejich kongresové registrace a zvolené doprovodné programy. Bohužel jsou mezi námi lidé, kteří Prahu ani ostatní města a neuvidí.

A právě tady organizační výbor našel příležitost pomoci! “Nevidomí nás nevidí a my je přehlížíme? NE!” – toto je slogan světového kongresu v Praze 2006. V rámci Human-Animal Bond jsme nalezli způsob, jak těmto lidem pomoci: podpoříme jejich nepostradatelného pomocníka a tím jsou vodící a asistenční psi.

Středisko výcviku vodících psů v Praze Jinonicích (SVVP) SONS ČR je profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodících psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob a psů asistentů, je členem Mezinárodní federace vodících psů (The International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato organizace vznikla za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty. Již několikrát osvědčila špičkovou úroveň naší školy v celosvětovém měřítku.

Jistě vás zajímá, o jakou konkrétní podporu půjde? Oslovili jsme vystavovatelské firmy, které mohou pomoci se sponzorským zabezpečením chodu střediska např. formou dodávky krmení, léků, biopreparátů a samozřejmě finančně. O úspěšnosti tohoto kroku se informujte na velkého posteru v registrační části kongresu. Přispět mohou i jednotliví účastníci kongresu. V průběhu Gala večera si můžeme zakoupit slosovatelný lístek. Hlavní a jediná cena bude vylosována právě na Gala. Jde o obraz ze života nevidomých s veterinární tématikou, zajistila jej ČAVLMZ spolu s kreslířem MVDr. Miroslavem Pavlíčkem. Výtěžek této akce bude slavnostně předán zástupci SVVP za přítomnosti paní hraběnky Matyldy Nosticové.

Věřím, že tato charitativní nit nám pomůže odstartovat program dlouhodobé podpory SVVP ČR. Uvědomíme si, že pomoci lidem, kteří to opravdu potřebují, stojí za to.

Další specifikou pražského světového kongresu 2006 bude představení jedinečného projektu “The Blue Dog”. Jedná se o naučný program pro děti předškolního věku, vytvořený ve spolupráci veterinárních lékařů, pediatrů, dětských psychologů a členů Art Academy Ghent. Víme, že odstrašující zprávy o různých poraněních psem v našich médiích vedou spíše ke snahám omezení chovu některých plemen, ke vzniku nesmyslných městských vyhlášek, než aby nutily děti k opatrnosti. Tento program přichází se zcela jinou perspektivou, “The Blue Dog” je interaktivní počítačový program, který naučí nebo alespoň vysvětlí pomocí modelových situací vysvětlí dětem, jaký vztah ke psům je bezpečný. Tento projekt je ověřován ve Velké Británii a Belgii.

ČAVLMZ podpořila českou verzi, od září je tento program testován ve vybraných mateřských školách, na kongresu v rámci WSAVA sympozia by měly zaznít i naše první zkušenosti. Přizveme i zástupce Ministerstva školství, médií, dětských lékařů a psychologů. Během září oslovíme mateřské školky po celé České republice a děti si budou moci zvolit jméno pro “našeho” Blue Doga. Nejlepší návrh kongres ocení. Za podpory ČAVLMZ a vhodného sponzora nabídneme interaktivní CD všem mateřským školám a následně i rodičům.

Pavla Kněžourová
koordinátorka kongresu WSAVA, FECAVA, ČAVLMZ Praha 2006