Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Camille Pissarro – pastýřka krav

  Časopis Zvěrokruh 5/2015
     Společenská rubrika

Camille Pissarro

– pastýřka krav

 

Jacob Abraham Camille Pissarro se narodil v tehdejší Západní Indii a a jak už jeho křestní jméno napovídá, byl židovského původu. Jeho otec měl železářství a uprchl před inkvizicí z Portugalska do Francie, do Bordeaux, a v roce 1824 se vystěhoval na Antily.

Malý Pissarro spatřil světlo světa v tomto exotickém prostředí 10. června 1830 a jako dvanáctilého ho otec posílá do Francie, do internátní školy na předměstí Paříže. Už od raného dětství se věnuje kreslení a tato záliba ho neopouští ani v internátu. V sedmnácti letech se vrací k rodičům do hlavního města Charlotte Amalie v Západní Indii, kde má převzít otcův obchod.

Místo práce v obchodě ale chodí denně do přístavu a věnuje se kreslení. Tady se setkává s dánským, o čtyři roky starším malířem Fritzem Melbyem, který přes své mládí slaví úspěchy v galeriích v Kopenhagenu. Melbye vidí v Pissarrovi velký talent a daří se mu přesvědčit ho k odchodu do Venezuely. V Caracasu si pronajímají dům a věnují se kreslení a malování.

Po dvou letech se Pissarrovi podaří přesvědčit otce aby mu nestál v cestě a dovolil mu věnovat se studiu malířství. Otec se nakonec nechá obměkčit, slibuje finanční podporu a Pissarro odjíždí 1855 do Paříže a stává se žákem malíře Corota. V Paříži se také setká s Claudem Monetem a Paulem Cezannem.

V roce 1863 se účastní malířského salonu a ačkoliv je kritiky chválen, milovníci umění a obchodníci se o jeho práci nezajímají. Na živobytí si vydělává malováním markýz a rolet. Pravidelně ale pracuje s přítelem Claudem Monetem a Augustem Renoirem. Často si postaví malířské štafl e vedle sebe a všichni tři malují jeden motiv, každý podle svého, každý svým stylem. Zatímco Monet zachycuje krajinu, město nebo ulici, Pissarro integruje do své malby obyčejné lidi a každodenní život.

Pastýřka krav na titulce z roku 1887 se nachází v soukromé sbírce a nelze ji vidět na vlastní oči, ale řadu jeho dalších děl nalezneme v galeriích a muzeích celého světa.

Londýn, New York, Amsterdam, Paříž, Chicago, Berlín. Je-li řeč o imresionismu, který změnil malířství a vidění či zobrazování světa, nesmí mezi jmény jako Césanne, Monet, Signac, Seurat chybět jméno Jacob Abraham Camille Pissarro, jeden z hlavních motorů tohoto stylu a také jeden z nejpracovitějších a nejplodnějších malířů té doby. Zbohatnout se mu nepodařilo, střídavě, jak se trefně říká, třel bídu s nouzí.

Camille Pissarro se dožil poměrně vysokého věku, umírá 12. listopadu 1903 v Paříži, kde je také pohřben.