Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Daumier, Honoré, Don Quijote na své Rosinantě

  Společenská rubrika

Daumier, Honoré

Don Quijote na své Rosinantě

 

Psal se rok 1832 a francouzský malíř, grafi k, sochař a karikaturista Honoré Daumier byl soudem shledán vinným a odsouzen na půl roku do vězení. Tehdejší francouzský král Louis Philippe se cítil velice dotčen karikaturami, které Daumier kreslil pro satirický časopis La Caricature a ve kterých krále zobrazoval jako Gargantuu, hlavní postavu z románu od Francois Rabelais, známou pro svou nezkrotnou žravost a zálibu ve víně.

Honoré Daumier se narodil 1808 v Marseille a dožil se 71 let. Jak se ale často stává, jeho stáří zase moc šťastné nebylo, v pozdějším věku mu slábl zrak až oslepl a nakonec umírá zcela chudý ve Valmondois.

Svou kariéru založil na neobyčejném pozorovacím talentu a schopnosti zpaměti vytvořit portrét člověka.

Pro tehdejší časopisy modeloval portréty známých osobností a ty pak sloužily kreslířům v novinách jako předlohy pro ilustrace. Jeho karikatury obnažovaly velmi zřetelně a někdy až brutálně komické stránky měšťáctví, odvrácenou stranu „velkých“ věcí či událostí, politických osobností a dalších osobností veřejného života.

Dodnes nepřekonaná je jeho Représentants représentés, sbírka asi stovky politicko-satirických vtipů a karikatur členů parlamentu a politických osobností.

Ve své malířské tvorbě se obrací na obyčejného člověka, věnuje se sociálně kritickým a literárním tématům a jeho malířský styl je snadno identifi kovatelný – silná, hrubá obrysová kresba a velký kontrast světlých a tmavých ploch.

Vedle řady obrazů, které jsou méně známé, vytvořil na 4000 litografi í a 1000 dřevořezů.

Obraz na titulce Don Quijote na své Rosinantě lze zhlédnout na vlastní oči celkem nedaleko. Stačí nasednout v sobotu do nějakého dopravního prostředku a vyrazit do Mnichova. Neue Pinakothek tento obraz vlastní a ve stálé expozici i vystavuje.