Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Duccio di Buoninsegna: Maestá

  Společenská rubrika

Duccio di Buoninsegna:

Maestá

 

Soudní spisy italského města Siena z roku 1280 hovoří o tom, že Duccio di Buoninsegna byl odsouzen k vysoké peněžité pokutě, po které následovaly další a dostoupily té výše, že se město roku 1302 rozhodlo udělit našemu malíři zakázku, vymalování jedné Maestá (trůnící madona s Ježíšem, obklopena anděly) pro zdejší radnici a dát mu tímto možnost své dluhy splatit. Pokuty mu byly udělovány za různé společensko-politické přestupky: vzpouzel se povinosti vykonávat vojenskou službu, odmítal přísahat věrnost správci města Capitano del Popolo a byl podezřelý ze styků s čarodějnicemi.

Jeho umělecké kariéra je poprvé zmíněna v roce 1278–79, kdy pro město Siena pomaloval dvanáct skříní na úřední dokumenty.

Pro florentský kostel Santa Maria Novella maluje roku 1285 další obrazy, o deset let později se na krátký čas objevuje v Paříži, ale vrací se do rodného města, kde už zůstává, a pracuje na dalších zakázkách. Svým vypravěčským uměním se vyrovnal svému známějšímu současníkovi žijícímu ve Florencii a kterým nebyl nikdo menší než Giotto di Bondone.

Od roku 1308 pracoval Duccio na obraze pro hlavní oltář chrámu v Sienna a o tři roky později, 9. června, byl obraz dokončen. Malován na desky, jak bylo tehdy zvykem, o rozměrech 5 x 4 metry. Přední strana obrazu byla rozdělena do sedmi polí. Na centrální desce trůnila nádherná Madona a ve zbylých šesti bylo zobrazeno dětství Ježíše Krista. Zadní strana byla rozdělena do 26 polí, ve kterých byly zobrazeny příhody ze života Ježíše Krista. Přední strana takovéto Maestá byla určena pro věřící, druhá strana obrazu pouze pro duchovní.

Kompletní to musel být nádherný obraz. Ale bohužel jen do roku 1771. Tehdy byly přední a zadní strana od sebe odděleny a později dokonce rozebrány na jednotlivé obrazy. Několik obrazů se ztratilo, osm je jich rozseto po světových muzeích a zbytek se nachází v chrámovém muzeu ve městě Siena.

Přes úřední záznamy je životopisných dat pomálu, a tak jako nevíme přesně, kdy se Duccio narodil, nevíme ani kdy zemřel. Snad to bylo někdy okolo roku 1255 a zemřel 1318 nebo 1319. Ale přiznejme si, že to jsou zase ne tak důležitá data. Zahleďme se spíše na to, co po něm zůstalo. Víra nevíra.

Další obrazy od Duccio di Buoninsegna najdeme v muzeích a galeriích měst zvučných jmen. Takže, až vás vaše kroky dovedou do měst, jako jsou Bern, Turin, Budapešť, Londýn, Bologna, Perugia, Siena, New York, Windsor nebo Oxford, a v záplavě dojmů si vzpomenete na malíře Duccio di Buonisegna, nenechte si tu příležitost ujít.