Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Edgar Degas 1834–1917, Žokejové před tribunou

  Společenská rubrika

Edgar Degas 1834–1917
Žokejové před tribunou

 

Hilaire Germain Edgar de Gas – většině z nás toto jméno nic neříká. Ale když uslyšíme Edgar Degas, hned se nám v hlavách rozsvítí světýlko a po něm následují obrazy lehounkých tanečnic a baletek malovaných pastelem, technikou, ve které dosáhl mistrovsví, jakého se žádnému z jeho současníků dosáhnout nepodařilo.

S obrazem z dostihového prostředí, jehož autorem byl Edgar Degas, jsme se setkali na obálce Zvěrokruhu č. 1 už v loňském roce.

Pocházel ze šlechtické rodiny a jeho otec vedl pobočku rodinné banky v Paříži, a ačkoliv Degas přerušil právnická studia a dal se na kumšt, otec ho nikdy nepřestal podporovat. Po jeho smrti v roce 1874 vedl banku bratr René, přivedl ji k úpadku a sám se zadlužil. Edgar Degas se cítil povinován dluhy za bratra zaplatit. Prodal většinu své umělecké sbírky a vedl nějakou dobu velmi skromný život. O jeho obrazy byl zájem, stoupaly v ceně, a tak se jeho fi nanční situace po několika letech zase zlepšila.

Ačkoliv je dnes Edgar Degas počítán k impresionistům a mnohokráte s nimi vystavoval, sám se za impresionistu nepovažoval. Jeho obrazy se od impresionistických obrazů liší přesně vedenou linkou a přísnou kompozicí. Degas vytvořil značné množství portrétů a vedle toho se koncentroval na několik témat, která neustále obměňoval; pařížský noční život, koně a žokejové, ženy při toaletě nebo baletky. Maloval většinou v ateliéru podle kreseb, zpaměti, a dokonce i podle fotografi í. Že se za impresionistu nepovažoval, o tom vypovídá jeho věta: „Co dělám, je výsledek přemýšlení a studia velkých mistrů. O inspiraci, spontánnosti a temperamantu nevím nic”.

Vedle olejomalby se Edgar Degas věnoval pastelu, grafi ce, fotografi i a v posledních letech života, téměř poloslepý i sochařství. Příčinou byl jeho stále slábnoucí zrak. V roce 1892 přestává malovat olejem a věnuje se jen pastelu, v roce 1908 pak končí i s pastelem a pracuje pouze na plastikách. Zcela slepý pak v 83 letech, v roce 1917 umírá.