Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Erasmus Grasser; Narození Ježíše

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Společenská rubrika


Erasmus Grasser:

Narození Ježíše


 

Adventní čas, ve kterém se nacházíme, vyvrcholí vánočními svátky, svátky klidu a míru, a tak asi neuškodí připomenout si křesťanskou legendu bez ohledu na to, zda jme či nejsme pokřtění, či zda patříme do tábora nevěřících, nebo naopak toho druhého.

Ilustrace této legendy, legendy o naději a víře v lepší život a svět, provázely všechny předchozí generace křesťanského světa podobně jako většinu z nás již od dětství. A jelikož není důvod nevěřit rčení, že obraz vydá za tisíc slov, je také obsah a poselství v legendě obsažené možná tím důvodem, proč je výtvarné umění plné obrazů, na nichž umělci všech možných kvalit uchopují toto téma po svém podobně, jako to učinil ten, se kterým se setkáváme na titulce tohoto čísla.


Erasmus Grasser byl německý řezbář, sochař a stavitel. Narodit se měl okolo roku 1450 v Horním Falcku, v městečku Schmidtmühlen.

Jeho jméno je dodnes spojeno s Mnichovem podobně jaka Petr Parléř s Prahou. Žádný jiný pozdně gotický umělec nepoznamenal Mnichov tak jako on. Jeho plastiky jsou plné života, pochopení jejich charakteru a i dnes, po pěti stech letech v nich vidíme a cítíme jeho extravagantní pohled na svět.

Víme o něm, že když skončila jeho vandrovní léta, usazuje se v Mnichově. Místní cech malířů, sochařů, sklářů, malířů hedvábí a řezbářů nechtěl Grassera do svých řad přijmout. Byl prý „věčně nakvašený, nepřátelský a arcilstivý pacholek”, stojí psáno v jejich kronice.

V roce 1477 si bere za ženu, Dotheu Kaltenprunnerovou pocházející z nižší šlechty a o tři roky později je dokonce jednomyslně zvolen do čela cechu, který ho nechtěl přijmout ani za řadového člena. Jeho řezbářské mistrovství ho tak dovedlo až na samý vrchol malířského cechu, ke kterému patřili i řezbáři. Vedle řezbářství byl také výborný technik a stavitel a byl zodpovědný za vodní díla města Mnichov. Hrabě Albrecht IV. mu svěřil vedení stavby a rekonstrukce Staré solnice v Bad Reichenhallu. Od roku 1481 byl hlavním stavitelem kláštera Mariaberg v Rohrschachu u Bodensee.

To, že se mu mimořádně dařilo, o tom svědčí záznamy o výšce daní, které v Mnichově odváděl. Nějaký majetek sice nabyl sňatkem, ale jeho vysoké příjmy pocházely ze stavební a umělecké, řezbářské a malířské činnosti. Patřil ve své době mezi nejbohatší muže Mnichova. Ve středu města, v ulici Schwabinger Gasse, mu patřil veliký dům, dnes Zechbauer Haus.

Jeho jméno dnes nese jedno mnichovské gymnázium a ve Schmidmühlenu, jeho rodišti, jedna základní škola. Město Mnichov také ročně uděluje cenu Erasma Grassera.

Jak již bylo řečeno, žádný jiný pozdně gotický umělec nepoznamenal Mnichov tak jako on. A tak se nelze divit, že tomuto výjimečnému pozdně gotickému umělci, který svým uměním zanechal v Mnichově stopu patrnou až dodnes, uspořádalo město Mnichov v letošním roce výstavu k pětistému výročí jeho úmrtí. Plastika Narození Krista, kterou máme na titulce vánočního Zvěrokruhu pochází z jeho dílny.

Plastika z lipového dřeva pochází z cyklu Život Panny Marie z knížecího zámku Grünwald u Mnichova. Dnes je k vidění v Bavorském národním muzeu v Mnichově.

Komora veterinárních lékařů České republiky