Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Franz Carl Spitzweg, Dívka s kozou

  Společenská rubrika

Franz Carl Spitzweg

Dívka s kozou

 

Carl Spitzweg pocházel ze zámožné mnichovské rodiny a o jeho talentu svědčí už kresby z roku 1823, kdy mu bylo 15 let. Byl ze tří dětí a jejich budoucí povolání jim určil otec. Nejstarší Simon se měl stát obchodníkem a převzít rodinnou fi rmu – obchod s materiály, nejmladší Eduard se měl stát lékařem a prostřední Carl lékárníkem. Děti byly poslušné, a tak i Carl se nechal zapsat na mnichovskou univerzitu, kde studoval farmacii, botaniku a chemii. Studium ukončil s vyznamenáním a začal v roce 1832 pracovat jako lékárník. Po roce onemocněl a na léčebném pobytu v lázních padlo rozhodnutí věnovat se malířství. Byl dítětem štěstěny, dalo by se říci. Obdržel v té době svůj podíl na dědictví po otci, a tak měl svůj start po materiální stránce rozhodně lehčí než řada jeho vrstevníků.

Už tři roky na to, v roce1835 se stává členem Mnichovského uměleckého spolku. Carl Spitzweg byl autodidakt, nikdy žádnou akademii nenavštěvoval a ačkoliv žil v období biedermaieru, jeho malířský styl patří k pozdnímu romantismu. Své znalosti farmacie a chemie využil při výrobě svých vlastních barev, jeho paleta je orginální a svítivá modř, kterou používal, není k nalezení na žádných obrazech jeho vrstevníků. Vynalezl způsob konzervace svých skic z cest, které podnikl do Dalmácie, Benátek, Paříže, Londýna, Antwerp a Heidelbergu, aby později ve svém ateliéru mohl tyto skici integrovat ve svých obrazech.

Spitzweg byl přemýšlivým pozorovatelem svého okolí. Všímal si lidských slabostí, ale svědectví o nich maloval s ironií, jistým zalíbením a pochopením. toho se na jeho plátnech objevují malebné uličky idylických městeček, romantická lesní zákoutí, zelené planiny s lesy, loukami a obilnými poli. Nejčastěji za pěkného počasí, protože měl rád světlo a rád ho zobrazoval.

Umírá na mozkovou mrtvici v roce 1885 ve věku 77 let. Byl nalezen v mnichovském bytě, který léta obýval, spokojeně sedící ve svém oblíbeném křesle. Zůstalo po něm na 1400 obrazů a kreseb. Pro noviny Fliegende Blätter vytvořil řadu humoristických kreseb. Většina jeho obrazů má komorní rozměry. Obraz Dívka s kozou o rozměrech 29 x 36 cm, který máme na titulce, je malován na kartonu, podobně jako mnoho dalších obrazů. Nachází se v muzeu Georg Schäfer ve Schweinfurtu. Jeho obrazy lze vidět v mnoha německých galeriích.

Stačí zabloudit do Wiesbadenu, Berlína, Stuttgartu či Mnichova. A mnichovská Pinakotheka vlastní několik jeho děl.