Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Franz Marc, 1880–1916 Srny na sněhu

Společenská rubrika

Franz Marc, 1880–1916 Srny na sněhu

 

Větší ironii osudu si snad nelze ani představit. Povolán na frontu v první světové válce se Franz Marc během služby dozvídá, že se ocitl na listině významných umělců Německa a je tím pádem od válečné služby osvobozen. Den před svým odjezdem domů, 4. března 1916 je na obhlídce terénu nedaleko Verdunu zasažen dvěma střepinami granátu. Zranění podlehl a druhý den byl pohřben v zahradě zámku Gussainville.

Ve věku pouhých třiceti šesti let tak umírá významný umělec nastupující moderny, člen skupiny Modrý jezdec, kterou s Vasilem Kandinkým založil.

Franz Marc pocházel z akademické rodiny, jeho otec byl malíř přednášel na mnichovské akademii výtvarných umění. On sám se malířem původně ani stát nechtěl, koketoval spíše se studiem teologie a později se studiem fi lologie.

Ale geny někdy zapřít nelze, a tak se jako dvacetiletý rozhodne jít ve šlépějích svého otce a zapíše se na akademi výtvarných umění v Mnichově. Tu ale po třech letech zklamán opouští a ocitá se, jak my dnes říkáme, na volné noze. Účastní se různých soutěží, ilustruje knihy.

Následující desetiletí je plné experimentů a hledání vlastního výrazu, souboje s barevnými teoriemi, světlem na plátně. Seznámení s Vasilem Kandinským má pro něj zásadní význam. Jsou si oba ve vnímání a interpretaci viděného světa velmi blízcí, což záhy vede k založení umělecké skupiny, která měla poznamenat celou generaci a stát se jedním ze základních kamenů moderního umění. Skupiny, kterou nazvali Modrý jezdec.

Známé obrazy Modrý kůň I a Modrý kůň II pocházejí z roku 1911 a jsou takovým mezníkem v jeho tvorbě. Od té doby se věnuje převážně malbě zvířecích motivů, které jsou nositelem jeho fi lozofi ckých a náboženských myšlenek.

Obraz na titulce únorového čísla pochází z roku 1911 a není od nás daleko. Stačí si udělat malý výlet do malířova rodného města Mnichova a navštívit Städtische Galerie Lenbachhaus.