Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Franz Marc, 1880–1916 Tygr /1912/

  Společenská rubrika

Franz Marc, 1880–1916 Tygr /1912/

 

S pohnutým osudem a obrazem Srny ve sněhu tohoto německého malíře z počátku 20. století jsme se setkali už v únorovém čísle.

Tehdejší společnost se v určitém ohledu od té dnešní v mnoha věcech moc nelišila. Soukromý život umělců na začátku dvacátého století byl také často v rozporu s obecnou morálkou a náš Franz Marc nebyl výjimkou. Po svém návratu ze studijního pobytu v Paříži se v roce 1904 stěhuje od rodičů a najímá si ateliér. Má v té době aféru se znalkyní umění a starožitností Annettou von Eckartd, o devět let starší matkou dvou dětí, provdanou za profesora Richarda Simona. Nebyl jejím jediným nápadníkem, a tak tato aféra po čtyřech letech končí. Jak známo, nejlepším lékem na zhrzenou lásku je láska nová, Franz Marc tudíž nelenil a zapletl se hned se dvěma ženami, malířkami.

S první, svobodnou matkou a o pět let starší Marií Schnür se roku 1907 oženil, druhý den odjel sám do Paříže a rok poté se nechal rozvést. Po rozvodu začal žít s onou druhou malířkou, dcerou bankéře Marií Franck, se kterou roku 1911 v Londýně uzavřel sňatek.

Pár bohatsvím nijak neoplýval. Franz Marc měl příjmy na hranici existenčního minima a teprve, když ho jeho dřívější milenka Anette von Eckartd seznámila s berlínským továrníkem a sběratelem Bernhardem Koehlerem, situace se zlepšila. Továrník začal Marca fi nančně podporovat a měsíčně mu vyplácel 200 marek.

Po seznámení se s Vasilem Kandinským, založením skupiny Modrý jezdec a několika relativně úspěšných výstavách se jeho situace lepší, v roce 1914 kupuje dům v Koechel am See, kam se také se svou druhou ženou stěhuje a odkud také narukuje na frontu. Odtud také píše Vasilu Kandinskému žijícímu ve Švýcarsku: ”V takovéto době je každý strháván do lůna svého národa, jedno, zda chce či nechce. Snažím se tomu vzepřít: cítit se dobrým Evropanem je pro mne více, než cítit se Němcem.”

Zdá se, že Franz Marc nepředběhl své současníky jen v umění, ale i v pohledu na svět. V Koechel am See

je také na místním hřbitově pochován. Obraz Tygr pochází z roku 1911 a k vidění je, stejně jako únorové Srnky ve sněhu, v Mnichově, v městské galerii Lenbachhaus (Städtische Galerie Lenbachhaus).

To je nepříliš daleko. Takže nezbývá než vám popřát šťastnou cestu.