Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Franz Marc, Modrý kůň

  Společenská rubrika

Franz Marc

Modrý kůň

 

„V takovéto době je každý strháván do lůna svého národa, jedno zda chce či nechce. Snažím se proti tomu bojovat, ale cítit se dobrým Evropanem je pro mne více, než cítit se Němcem” jsou slova z dopisu německého malíře jinému malíři, se kterým se na titulkách Zvěrokruhu setkáváme již potřetí. První světovou válku Německo prohrálo, druhou také a dnes bychom mohli tohoto malíře považovat za věštce jehož věta se téměř vyplnila. „Nemůžeme-li po dvou světových válkách býti dobrými Němci, buďme dobrými Evropany” jsou snad slova německého kancléře Helmutha Kohla a mohlo by se zdát, že tento výrok je volnou parafrází citovaného dopisu.

Franz Marc se narodil jako druhý syn rodině Marců v Schillerstraße č.18 v Mnichově. Jeho otec byl uměleckým malířem a vyučoval na mnichovské akademii. I když se zdá, že jablko nepadlo daleko od stromu, zpočátku situace vypadala jinak.

Nejprve koketoval se studiem teologie, poté se zapsal na fi lologii a nakonec skončil na mnichovské akademii výtvarných umění.

Seznámení se s Vasilem Kandinským ho poznamenalo na celý život. Spojovalo je podobné vnímání viděného světa, podobná interpretace a tato příbuznost nakonec vedla k založení legendární umělecké skupiny Modrý jezdec, která svými názory a teoriemi poznamenala celou malířskou generaci.

Osud tohoto malíře se podobá osudu postavy z absurdního divadla. Po obdržení povolávacího rozkazu odjíždí do Francie na frontu, kde se záhy dozvídá, že se ocitl na listině významných německých umělců, kteří jsou od válečné služby osvobozeni. Poslední den služby je při obhlídce terénu nedaleko Verdunu zasažen střepinou z granátu a na zranění umírá. Zde také, v zahradě zámku Gussainville byl druhý den pochován. Jeho ostatky jsou o rok pozděli převezeny do jeho bydliště, Kochelu am See a tam pohřbeny.

Půjdete-li někdy okolo Guggenheimova muzea, na jeho obraz tam také narazíte a pokud se zastavíte v Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu nad Mohanem, Hamburku, Stuttgartu či Saarbrückenu, jeho obrazy si tam můžete „spravit oko“ také.

Obraz Modrý kůň z titulky je k vidění v Mnichově a napadne-li vás si nějaký obraz pro potěšení koupit, v Southeby`s v Londýně byl jeho obraz naposledy vydražen za 14,5 milionu eur. Pro příslušníka veterinářského stavu asi přece jen trochu moc.