Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Franz Marc, Skákající hříbata

  Společenská rubrika

Franz Marc

Skákající hříbata

 

S obrazy tohoto významného německého malíře dvacátého století se na titulce Zvěrokruhu setkáváme již po několikáté. Bohém, jak už bývá zvykem, vzdoruje otcovu přání a začíná studovat fi lologii a fi lozofi i, ale nakonec se vydává ve šlépějích svého otce, mnichovského malíře a profesora na Akademii krásných umění v Mnichově. Můžeme si také zopakovat, že byl přítelem dalšího velikána, který stejně jako Marc navždy poznamenal moderní výtvarné umění, malíře ruského původu žijícího v Mnichově Vasila Kandinského. A o jeho relativně krátkém životě s tragickým koncem už byla také řeč.

Franz Marc maloval zvířata velice často, byla pro něj symbolem přirozenosti a čistoty a ztělesněním základní myšlenky stvoření – životem v souznění s přírodou. Jeho sen a představu o rajském světě nacházíme na většině jeho obrazů. Expresivní barevnost, se kterou se na jeho obrazech setkáváme, v sobě ještě má skrytou symboliku barevných pravidel, zákonů, které Marc vytvořil a jimiž se řídil. Žlutá barva symbolizuje ženství, modrá mužství a červená hmotu okolo nás.

V jednom ze svých dopisů příteli Augustovi Macke píše: „Modrá je mužský princip, tvrdá a oduševnělá, žlutá ženský princip, smyslná, vřelá a něžná a červená je barva hmoty, brutální a těžká. Je barvou, kterou se oba principy snaží přemoci a porazit. Smícháš-li například oduševnělou modř s červení, posílíš účinek modré až k nesnesitelnému smutku a musíš nezbytně sáhnout po žluté, komlementární barvě k fi alové. Smícháš-li červenou se žlutou, dodáš pasivní žluti smyslnou sílu, která zase vyvolá potřebu oduševnělé modré (mužský princip) a obě barvy, oba principy se začnou navzájem milovat. Smícháš-li ale modrou a žlutou, dostaneš zelenou, která probudí potřebu červené, potřebu hmoty, země, potřebu života.” To není jen návod jak a proč používat barvy, to je téma na fi lozofi cký traktát.

Obraz na titulce pochází z roku 1909 a na první pohled to není typický Franz Marc. Barevně jakoby popírá zákony, které Marc artikuloval a kterými se v barevné kompozici řídil. Vysvětlení je nasnadě, obraz pochází z doby, kdy se Marc, jak dnes trefně říkáme, ještě hledal. Citát z dopisu pochází z roku 1910 a obrazy Modrý kůň I a II, první plody dlouho hledaného vlastního stylu, byly namalovány v roce 1911. Ale při bližším ohledání zjistíme, že v tomto případě je pohyb obou hříbat klíčem k autorovi, a že náznaky jeho barevného učení najdeme v pozadí zahrady.

Většina zvířat na jeho obrazech je zachycena v elegantní pozicích, kráčejí či stojí se značnou grácií, která jak k mužskému, tak i k ženskému principu zkrátka patří.