Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Jan Brueghel mladší: Vesnická ulice

  Časopis Zvěrokruh 1/2014
    Společenská rubrika

Jan Brueghel mladší:

Vesnická ulice

 

Brueghel starší, Brueghel mladší, Brueghel selský či Brueghel pekelný, malířská rodina v Antverpách v šestnáctém a sedmnáctém století. Doba, ve které holandské malířství patřilo k tomu nejlepšímu co světové malířství mohlo nabídnout. A k tomu nejlepšímu na světě patřilo až do narození Vincenta van Gogha.

Jan Brueghel byl prvorozeným synem Jana Brueghela staršího a Isabelly de Jode, která dva roky po porodu zemřela.

Otec se roku 1605 znovu oženil a čtyřletý Jan tak dostává novou maminku, se kterou otec zplodí dalších osm dětí. Historické prameny se zmiňují o tom, že malý Jan neměl ke své nové matce dobrý vztah, otec si měl jednou kardinálovi stěžovat, že Jan v dopisech ze své studijní cesty do Itálie nenechá svou adoptivní matku ani pozdravovat.

Jakožto prvorozený syn bylo jasné, že půjde ve stopách svého otce a že má tedy před sebou malířskou dráhu. Už v deseti letech začal docházet do otcova ateliéru a učit se malířskému řemeslu. Otec byl vedle Rubense jedním z nejuznávanějších malířů raného 17. století, a tak se dalo jen očekávat, že rodinná malířská tradice bude v Janovi mladším pokračovat.

Jak bylo tehdy zvykem, Jan Brueghel mladší se ve svých 21 letech vydává ještě s dalšími mladými lidmi na studijní cestu do Itálie. Nejprve pobýval v Miláně, později v Janově a na Sicílii. Na Sicílii onemocní, ostrov opouští a tráví delší čas na Maltě, kde v roce 1625 zastihla zpráva o smrti otce sourozenců.

Na začátku srpna 1625 se Jan Brueghel mladší vrací do svého domova, do Antverp, kde se ve svých 24 letech stává hlavou jejich početné rodiny. Je také přijat do městského malířského cechu svatého Lukáše.

O rok později se Jan Brueghel mladší žení a zplodí pět dcer a sedm synů z nichž pět se vydává na malířskou dráhu stejně jako jejich otec a děda.

Synové Jan Pieter, starší, pracoval v Lüttichu, Abraham odešel do Italie, Ambrosius a Philip pracovali v Paříži, Jan Baptisat, nejmladší odchází do Itálie za svým bratrem Abrahamem

Jan Brueghel ml. byl v letech 1630 a 1631 děkanem cechu sv. Lukáše a tato léta patří v jeho životě k těm nešťastnějším a nejúspěšnějším. Maloval ale ve stylu svého otce a v proměňujícím se světě a vkusu doby se jeho obrazy prodávaly stále méně. Situace se zlepšila po roce 1651, kdy získal několik zakázek pro rakouský knížecí dvůr.

Jan Brueghel mladší, jehož obrazy dokladující život jeho doby dnes tolik obdivujeme, se dožil i z dnešního hlediska vysokého stáří. Prvního září 1678 ve věku 77 let umírá ve svém domě ve svých rodných Antverpách. Jeho obrazy lze vidět v Národní galerii v Athénách, v Alte Pinakothek v Mnichově, ve Vídni, v Madridu, v Praze a řada jich je v soukromých sbírkách, do kterých se nám jen občas podaří nahlédnout. Dochované obrazy jsou ale známy, a tak nás snad může jen těšit, že v soukromých sbírkách je o ně dobře postaráno.