Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Johan Thomas Lundbye, Hankehoj

  Společenská rubrika

Johan Thomas Lundbye,

Hankehoj

 

Dánsko, země sice nepříliš vzdálená, ale také nepříliš známá. Není to země s parlamentní demokracií, jako je ta naše – mají vedle toho ještě krále, neplatí ani ono okřídlené rčení – opilej jak Dán, ale platí, že Grónsko je stále součástí Dánska. A na jedno nesmíme zapomenout, jednoho Dána zná každý, komu v dětství předčítali pohádky Hanse Christiana Andersena. Největší ze všech vypravěčů pocházel z Dánska. A také malíř, se kterým se setkáváme na zářijové titulce našeho časopisu, pochází z této země.

Johan Thomas Lundbye se narodil prvního září 1818 ve městě Kalundborg v provincii Seeland, kde také strávil své dětství. Jeho starší bratr Carl Christian Lundbye se vydal na vojenskou dráhu a zde také udělal slušnou kariéru.

V letech 1863–64 byl dánským ministrem obrany. Johan Thomas Lundbye ale disponoval jiným talentem. Výtvarně nadaný nastupuje na uměleckou akademii v Kodani kde studuje u profesora J. L. Lunda. Patřil k poslední generaci období nazývaného zlatá doba dánského malířství, která skončila s občanskou válkou o knížectví Schleswig v letech 1848–1850.

Jako mnoho jiných v té době byl Johan Thomas Lundbye silně ovlivněn nacionální romantikou, která se tehdy začínala šířit Evropou, a tyto pocity ho ovlivňovaly tak silně, že se na jaře 1848 jako třicetiletý dobrovolně hlásí do dánského vojska, které zůstává věrné dánskému králi. Na frontu se ale ani nedostane. Náhodný výstřel nedaleko města Bedstedt, způsobený nehodou, mu přivodí smrtelné zranění, na které vzápětí umírá.

Thomas Lundbye byl vynikající portrétista a krajinář. Na svých téměř panoramatických obrazech zachytil dánskou krajinu jako nikdo jiný. Jeho vynikající pozorovací talent vidíme v jeho kresbách a studiích. Kresby rostlin a zvířat plnily jeho skicáře, celé dny studoval na loukách stáda krav, dával svým oblíbenkyním jména a na jeho obrazech se kravky stávají osobnostmi, jsou to portréty krav. Právě na venkově se Lundbye cítil velmi dobře, tady nacházel klid pro svou až přecitlivělou duši. Klid, který tento maminčin mazánek a zvláštní mladý muž stranící se žen tolik potřeboval a který ve městě nenacházel.

V ilustracích k dánským pohádkám a ságám se ukázalo, jak citlivě vnímá svět a jak v reálném světě trpí. Jeho touha po blízké bytosti ženského pohlaví, po rodině zůstala v jeho krátkém životě nevyslyšena. Souzeny mu ale byly jiné věci. „Malovat své milované Dánsko s jeho charakteristickou skromností a jednoduchostí,” napsal ve svém deníku. Sen, který se tomuto romantikovi tělem, duší i dílem splnil na sto procent.

Dánsko je země se zvláštním půvabem a v turistických bedekrech se o ní moc nemluví. Zabloudíte-li přesto do Kodaně, tento obraz tam můžete uvidět „na živo”.