Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Jules Dupré: Žena s jídlem

  Časopis Zvěrokruh 8/2014
     Společenská rubrika

Jules Dupré

Žena s jídlem

 

Mohli bychom začít jako v pohádce. Žili byli dva bratři, Jules a Leon. Pocházeli z dobře situované rodiny. Otec vlastnil prosperující továrnu na porcelán, a tak by se dalo čekat, že minimálně jeden ze synů půjde v otcových šlépějích. Sudičky ale tomu chtěly jinak, oba chlapci dostali do vínku dostatečný talent a jejich povoláním se stalo malířství. Starší Jules dokonce svého mladšího bratra Leona Victora do tajů malířství zasvěcoval.

Barbizonská škola je pojmem pro každého krajináře. Dnes už nepříliš populární malířské zaměření prožívalo na konci 19. století naopak nebývalý rozkvět a autor obrazu na červencové obálce Zvěrokruhu patřil k čelným představitelům této školy.

Jules Dupré se narodil 5. dubna 1811 v Nantes a zemřel v 78 letech v L`Isle –Adam a dnes je počítán mezi zakladatele moderní francouzské krajinomalby.

První své krajiny vystavoval v roce 1831 na Pařížském salonu, jeho motivy pocházejí z oblasti Obervienne a francouzské krajině, až na pár obrazů, které si přivezl z cesty do Anglie, zůstal věrný až do konce svého života.

Několik let se pak výstavám vyhýbal, až na Světové výstavě 1867 opět vystavil dvanáct obrazů. Poté se opět na 15 let začal výstavám vyhýbat a v roce 1883 širokému publiku národní výstavy připomenul, že je třeba s ním stále počítat a že ho síla imaginace neopustila.

Jeho technika malby byla na tehdejší dobu trochu nezvyklá, maloval tak silně pastózně, že povrch obrazu působí téměř jako reliéf. Snažil se zachytit světlo a barevnost v jejich plasticitě a čistotě a to ho k této pastózní malbě dovedlo. Jeho západy slunce jsou velmi poetické, nabité atmosférou a krásou zachyceného okamžiku.

Jules Dupré patřil k hlavním představitelům francouzského krajinářského směru zvaného Paysage intime. Nešlo o to zobrazit krásnou nebo zidealizovanou krajinu, ale naopak o zachycení světa nebo situace v jejich specifi cké, téměř “osobní” barevné náladě. Světlo, barva a vzduch tak modelují krajinu v kteroukoliv denní dobu.

Barbizonská škola dostala jméno podle vesničky Barbizon v lesíku Fontainebleau.

Původně to byla malířská kolonie založená Theodorem Rousseauem v polovině 19. století. Tady se několik spřízněných poetických a malířských duší začalo scházet a pouto, které je spojovalo, bylo odmítání tehdejšího malířského akademismu a vnímání přírody takové, jaká ve skutečnosti je. Jejich způsob vidění ovlivnil celou evropskou krajinomalbu té doby a stal se přechodným stupněm k impresionismu.

Nejbližší muzeum, kde je možné spatřit jeho obrazy na vlastní oči, je ve Varšavě. Ale trh s uměleckými díly je neustále v pohybu a možná bude brzy stačit zajet do Prahy či do Brna.