Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Le Nain Louis – selský vůz

  Časopis Zvěrokruh 4/2015
     Společenská rubrika

Le Nain Louis

– selský vůz

 

Malířské klany se v dějinách malířství občas vyskytnou, ale jejich působení bývá většinou rozloženo do několika generací. Že by se malířskému řemeslu věnovali tři sourozenci, je spíše vzácnou výjimkou a právě případ autora obrazu na titulní straně dubnového Zvěrokruhu. Mimo to není zcela jasné, který z trojice bratrů obraz namaloval. Bratři měli společnou dílnu a obrazy signovali, pokud vůbec, jménem Les le Nain – bratři Nain(ové). Také o datu jejich narození se vedou spory, nejstarší Antoine se narodil okolo roku 1588, prostřední Louis 1592 a nejmladší Mathieu 1607. Pocházejí z pěti sourozenců a tito tři se vyučili malířskému řemeslu v rodném městě Laon.

Jejich otec byl Isaac le Nain, zámožný vinař a sedlák z Laonu v Picardii, kde vlastnil několik domů, vinice, lesy a polnosti.

Bratři zakládají v Paříži (1629) malířskou dílnu, ale nestávají se členy malířského cechu. Cech vyžadoval od svých členů vysoké poplatky a dlouholeté vzdělání, a tak bratři otevírají dílnu v opatství St. Germain-des-Prés, jehož privilegia existenci dílny umožňovala i bez příslušnosti k malířskému cechu. Bratři se věnovali portrétní malbě a malbě obrazů s náboženskými motivy a od začátku se jim dařilo velice dobře. Ještě v témže roce dostávají zakázku od městské rady, začínají pracovat na výzdobě kaple Panny Marie v opatství Saint-Germain-des-Prés a oltářních obrazech pro katedrále Notre-Dame v Paříži. Ani jedno z těchto děl se nedochovalo. Kaple byla zničena během francouzské revoluce a oltářní obraz pravděpodobně také.

Jak již bylo zmíněno, většina obrazů není signována a pokud, signatura je Les le Nain, takže lze jen ztěžka určit, zda obraz namaloval Antoine, Louis nebo Mathieu.

Oba starší bratři na jaře roku 1648 náhle umírají. Nejmladší Mathieu přebírá dědictví po bratrech a podle všeho, co se o něm dochovalo, se více věnuje svému společenskému vzestupu než malířství. Začal používat titul sieur de La Jumelle, v roce 1662 mu byl udělen Ordre de Saint-Michel, což se téměř rovnalo povýšení do šlechtického stavu. Zlé jazyky některých historiků tvrdí, že to byl důvod, proč nelibě nesl jakoukoliv zmínku o své malířské minulosti a proč se nezmiňoval o svých bratrech. Jejich společná díla upadla téměř do zapomenutí a nebýt všetečného francouzského poety Julese Champfl euryho, který se do nich zamiloval a psal o nich, byla by možná zapommění dodnes. O autorovi obrazu na titulní straně Selský povoz mají kunsthistorici prý jasno, autorství je připisováno prostřednímu, Luisovi. Ale kdo ví.

Je k vidění v muzeu, které by měl navštívit každý, kdo zavítá do Paříže, v Museé du Louvre.