Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Les le Nain, Rodina prodavačky mléka

  Společenská rubrika

Les le Nain

Rodina prodavačky mléka

 

Žili, byli tři bratři a všichni tři se vyučili malířskému řemeslu. Tak bychom mohli začít vyprávění o autorovi obrazu na titulní stránce březnového čísla Zvěrokruhu. Ovšem s malou poznámkou, že u většiny dochovaných obrazů autorství zcela jasné není. Bratři měli společnou dílnu a obrazy signovali, pokud vůbec, jménem Les le Nain – „bratři Nain(ové)“. Ačkoliv se i o datu jejich narození vedou spory, nejstarší Antoine se narodil okolo roku 1588, prostřední Louis 1592 a nejmladší Mathieu 1607. Pocházejí z pěti sourozenců a tito tři se vyučili malířskému řemeslu v rodném městě Laon. Jejich otec byl Isaac le Nain, zámožný vinař a sedlák z Laonu v Picardii kde vlastnil několik domů, vinice, lesy a polnosti.

Bratři zakládají v Paříži (1629) malířskou dílnu, ale nestávají se členy malířského cechu. Cech vyžadoval od svých členů vysoké po platky a dlouholeté vzdělání, a tak bratři otevírají dílnu v opatství St. Germain-des-Prés, jehož privilegia existenci dílny umožňovala i bez příslušnosti k malířskému cechu. Bratři se věnovali portrétní malbě a malbě obrazů s náboženskými motivy a dařilo se jim od začátku velice dobře. Ještě v témže roce dostávají zakázku od městské rady, začínají pracovat na výzdobě kaple Panny Marie v opatství Saint-Germain- des-Prés a oltářních obrazech pro katedrálu Notre Dame v Paříži. Obě zmíněná díla se nedochovala. Kaple byla zničena během francouzské revoluce a oltářní obraz pravděpodobně také.

Jak již bylo zmíněno, většina obrazů není signována a pokud, signatura je Les le Nain, takže lze jen ztěžka určit, zda obraz namaloval Antoine, Louis nebo Mathieu.

Oba starší bratři na jaře 1648 náhle umírají. Nejmladší Mathieu přebírá dědictví po bratrech a podle všeho, co se o něm dochovalo, se více věnuje svému společenskému vzestupu než malířství. Začal používat titul „sieur de La Jumelle“, v roce 1662 mu byl udělen Ordre de Saint-Michel, což se téměř rovnalo povýšení do šlechtického stavu. Zlé jazyky některých historiků tvrdí, že to byl důvod, proč nelibě nesl jakoukoliv zmínku o své malířské minulosti a proč se nezmiňoval o svých bratrech. Jejich společná díla upadla téměř v zapomenutí a nebýt všetečného francouzského poety Julesa Champfl euryho, který se do nich zamiloval a psal o nich, byla by možná zapomenuta dodnes. S obrazem na titulce Rodina prodavačky mléka to je tentokrát jinak. Je k vidění v Ermitáži v Petrohradu, pro pamětníky v Leningradu.

Není to důležité, ale autorství je připisováno prostřednímu, Luisovi. Ale kdo ví…