Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Melchior de Hondecoeter: Menažerie

  Časopis Zvěrokruh 6/2014
     Společenská rubrika

Melchior de Hondecoeter

Menažerie

 

Otec malíř, děda malíř, strýc malíř, bratranec malíř, a tak je volba životního povolání, pokud je člověk obdařen patřičným talentem, celkem jasně načrtnutá. Melchior Hondecoeter pocházel z takovéto rodiny a to navíc v době, kdy Holandsko bylo malířskou velmocí.

Stručně bychom mohli říci, že to byl holandský kreslíř, grafi k, malíř obrazů a ornamentů, který žil v 17. století v Amsterodamu, Utrechtu a Haagu.

Narodil se 1635 v Utrechtu a tam se také malířskému řemeslu vyučil. U svého otce Gijsbert Gillisz de Hondecoetera, který byl v Utrechtu mistrem a členem malířského cechu.

Melchior se 1659 stěhuje do Haagu, kde se stává členem místního cechu a jeho předsedou, po čtyřech letech se stěhuje do Amsterodamu a žení se.

Hlavním tématem jeho obrazů jsou lovecká zátiší a domácí či exotičtí ptáci, které umně aranžuje do různých skupin. Také jeho plovoucí kachny nebo bojující kohouti uchvacují svou přesností v zachycení okamžiku a detailech.

Ačkoliv Melchior de Hondecoeter své obrazy pečlivě podepisoval, chybí na nich většinou datum, kdy je namaloval. Tato skutečnost téměř znemožňuje chronologické řazení jejich vzniku. Mimoto se u některých obrazů také těžko určuje autor. Melchior de Hondecoeter byl znám a ceněn, jeho jméno bylo značkou a zárukou kvality. A tak se u obrazů některých jeho současníků jejich signatury přemalovaly signaturou Melchiora de Hondecoetera.

Z toho vidíme, že svět se ani tolik nezměnil a že se s falzifi káty vždy čile obchodovalo.

Jeho obrazy jsou mimořádně anatomicky i v detailech realistické a je jisté, že Hondecoeter i exotické ptáky maloval podle skutečnosti. Exotické ptáky vídal v tehdejších zoologických zahradách, takzvaných menažeriích svých zákazníků.

Formáty obrazů s jeho jménem jsou velice rozmanité, od rozměrných celostěnných pláten až po malé, kabinetní obrázky. Na nejznámějším obraze Plovoucí peří vidíme rybník s vodním ptactvem s obrovským pelikánem v popředí. Visí v amsterodamském Rijks muzeu, společně s dalšími Hondecoeterovy díly.

Detailů z jeho života moc známo není. Jeho posledním působištěm byl od roku 1663 Amsterodam, kde také 3. dubna 1695, ve věku 59 let umírá.

Obraz na titulce Menažerie vznikl okolo roku 1690. Pestrá směsice asijských a afrických papoušků společně s evropským hejlem a severoamerickým kardinálem šarlatovým. A k vidění je ve stejném muzeu jako zmíněný obraz Plovoucí peří pokud zrovna není zapůjčen na nějakou výstavu.