Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Paul Gauguin – Krajina na ostrově Hiva Oa

  Časopis Zvěrokruh 7/2015
     Společenská rubrika

Paul Gauguin – Krajina na ostrově Hiva Oa

 

Autorem obrazu na titulce Zvěrokruhu, který držíte v rukou, je francouzský malíř Paul Gauguin, se kterým jsme se již na titulce setkali dříve. Touha po jednoduchém životě přivedla v roce 1886 Paula Gauguina do Bretaně, do rybářské vesničky Pont Aven. Bylo to tehdy místo, kde se scházeli malíři podobných názorů, později známí jako Pont Avenská škola. Po několika měsících se vrací do Paříže a začíná se svým přítelem, provozujícím keramickou dílnu, vytvářet nádoby zdobené fantastickými vzory inspirované předkolumbovskými vzory, které Paul Gauguin jako dítě viděl v Peru. O keramiku ale nebyl zájem, a když se u Galeristy Theo van Gogha seznamuje s jeho bratrem Vincentem, odjíždí na jih Francie do městečka Arles, kam byl Vincentem van Goghem pozván.

Historie této dvouměsíční spolupráce patří k nejznámějším příběhům v historii výtvarného umění.

Příběh mnohokrát popsaný, několikrát zfi lmovaný, příběh, jehož skutečné pozadí se asi nikdy nedozvíme. Jak Paul Gauguin, tak i van Gogh byli náladové, vznětlivé a hašteřivé povahy, a tak se dalo i očekávat, že toto přátelství dlouho nevydrží. Po jedné z mnoha hádek, která končí známou scénou v níž si van Gogh uřízne část ucha, Paul Gauguin z Arles odjíždí zpět do Paříže.

Ale právě měsíce strávené s van Goghem, s jeho způsobem malby a jeho výtvarnými názory byly pro Paula Gauguina velmi důležité. Krátký vliv Vincenta van Gogha dotvořil tohoto malíře do podoby, která mu zůstala až do konce jeho malířských let.

Svým odklonem od napodobování viditelné skutečnosti ukázal cestu, která nakonec vedla k abstraktnímu malířství a v dějinách umění, stejně jako v malířském nebi ho najdeme v jedné řadě s Paul Cézannem a Vincentem van Goghem.

A je samozřejmě ironií osudu a ve světě umění žádná zvláštnost, že Gauguinovy obrazy dnes patří k nejdráže obchodovatelným dílům. Poslední record drží Muž se sekerou z roku 1891, který v roce 2006 změnil majitele za 45,7 milionu dolarů.

Paul Gaugin nebyl žádný anděl a zlí jazykové tvrdí, že ho na Tahiti netáhla jen touha po jednoduchém životě, ale prý i povolnost

Tahiťanek, o které se vyprávěly legendy. Promiskuitní život ho, stejně jako mnoho dalších, nakonec dostihl v jeho novém domově na ostrově Hiva Oa, kam se po infarktu v roce 1897 přestěhoval.

Zde strávil svá poslední léta, původní kultura, za kterou na Tahiti přišel, zde ještě nebyla tak silně potlačena civilizací jako na ostatních ostrovech.

Začíná se u něj projevovat syfi lis, pokusí se o sebevraždu arzenem a po nějaké době ho nemoc upoutá na lůžko. Bolesti tiší morfi nem a 8. května 1903 Paul Gauguin zde na ostrově Hiva Oa umírá a je zde také pochován.