Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Paulus Potter 1625–1654, Odpočívající stádo

  Společenská rubrika

Paulus Potter 1625–1654
Odpočívající stádo

 

Holandsko bylo dlouhá staletí zemí, která udávala v evropském malířství tón. Dalo by se říci, že dějiny malířství jsou bez holandských jmen těžko představitelné. Hieronymus Bosch, Bruegel, van der Meer nebo Rembrandt jsou jména nejznámější, ale je i řada dalších, neméně dobrých či významných, jen o něco méně známých. A mezi ty patří i autor, kterého máme na květnové titulce, Paulus Potter.

Podle úředních záznamů byl 20. listopadu 1625 v Enkhuizen pokřtěn, takže lze předpokládat, že se i v tomto roce narodil. Malířství se vyučil u svého otce a u Jacoba de Wel a někteří kunsthistorici se domnívají, že se učil také v ateliéru u dalších holandských malířů – u Pietera Lastmana a Claese Moeyaerta. Jisté je, že je v roce 1646, tedy ve svých jednadvaceti letech, přijat do malířského cechu v Delftu. Po třech letech odchází do Haagu kde se také stává členem malířského cechu, žení se, manželka se jmenovala Adriana Backen Eynde, ale ani zde dlouho nesetrvá a roku 1652 se vrací zpět do Amsterdamu. Pravděpodobně ze zdravotních důvodů, jelikož se v Amsterdamu ocitá pod dohledem doktora medicíny Nicolaese Tulpa.

Přísloví, že koho bozi milují, umírá mlád, platí buhužel i pro Pauluse Pottera. V Amsterdamu 17. ledna 1654, v pouhých třiceti letech umírá na tuberkulózu.

První jeho zachovalá díla jsou datována 1641, a to mu bylo pouhých 16 let. Celkem se od něj zachovalo 130 obrazů různých velikostí a jeho doménou byly malby pastvin se zvířaty a lovecké scény. Jeho obrazy zvířat jsou dnes známy po celém světě. Mezi nejznámější patří velkoformátový obraz Mladý býk z roku 1647, který je dnes k vidění v Mauritshuisu v Haagu. Jeho rodné město Enkhuizen mu nechalo postavit pomník, na kterém je Paulus Potter vyobrazen s paletou a štětci v ruce.