Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Paulus Potter, Býk a krávy

  Společenská rubrika

Paulus Potter

Býk a krávy /okolo 1650/

 

Už po třetí se na titulce objevuje obraz od stejného malíře a ortodoxní intelektuál by ironicky podotkl, že se není co divit, že malířů dobytka zase v dějinách umění tolik není. Ale pokud bychom se rozhodli parafrázovat výrok Jana Wericha o literatuře: „Tehdá neumělo moc lidí psát, ale ti co psát uměli, to se dá číst i dnes”, uvidíme obrazy tohoto holandského malíře v jiném světle. Jeho celé jméno zní Paulus Pieterszoon Potter.

Pokřtěn byl 20. listopadu 1625 v Enkhuizenu, takže lze předpokládat, že se i v tomto roce narodil.

Malířství se vyučil u svého otce a u Jacoba de Wel a někteří kunsthistorici se domnívají, že se učil také v ateliérech dalších holandských malířů, u Pietera Lastmana a Claese Moeyaerta.

První jeho zachovalá díla jsou datována 1641, a to mu bylo pouhých 16 let, a v roce 1646, tedy ve svých dvaceti jedna letech byl přijat do malířského cechu v Delfách. Po třech letech odchází do Den Haagu, kde se také stává členem malířského cechu, žení se, ale ani zde dlouho nesetrvá a 1652 se stěhuje do Amsterdamu. Pravděpodobně ze zdravotních důvodů, v Amsterdamu se ocitá pod dohledem doktora medicíny Nicolaese Tulpa.

Nizozemsko bylo až do devatenáctého století nejen malířskou velmocí, ale i Mekkou, která lákala malíře z celé Evropy. Díky bohatému měšťanstvu nebyla o zakázky nouze a to bylo možná také jedním z důvodů takové koncentrace provozovatelů tohoto řemesla. Historie umění té doby se holandskými jmény jen hemží a vědět, kdo je Bosch, Bruegel, van der Meer, Rembrand či van Gogh, patří dnes ke všeobecnému vzdělání. Vedle těchto zvučných jmen je ještě řada dalších, kteří se tolik neproslavili, ale jejich díla jsou pro vývoj malířství neméně významná. Adrian Brouwer, Frans Snyder, David Teniers, Jan Fyt, Jan Siberechts, Jan Wildens, Carel Fabritius a řada dalších.

Paulus Potter byl podle úředních záznamů přijat do cechu svatého Lukáše, tedy malířského cechu, v roce 1646 a jeho specialitou byly holandské pastviny s věrným vyobrazením zvířat a žánrové obrazy s loveckou tematikou. Právě pro své obrazy zvířat je znám po celém světě a jeho díla jsou ozdobou každé galerie či muzea. Bohužel jich po něm zůstalo asi 130, a tak muzeím nezbývá, než si je půjčovat.

I na tehdejší dobu byl jeho život vlastně krátký, i když relativně plodný. Zůstalo po něm již zmíněných 130 obrazů, což je hodně, a jeho rodné město Enkhuizen mu nechalo postavit pomník, na kterém je Paulus Potter vyobrazen s paletou a štětci v ruce.