Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Pieter Brueghel, starší, Vraždění neviňátek

  Společenská rubrika

Pieter Brueghel, starší
Vraždění neviňátek

 

Někdy ve druhé polovině šestnáctého století přišel z jakési brabantské vesnice, prý to byla Breda, do Antverp mladý muž. Jmenoval se Pieter Bruegel, později nazývaný starší. Do cechu antverpských malířů byl přijat v roce 1551 a rok poté se vydává na cestu po Evropě. Cílem byla Itálie, ale dorazil až na Sicílii. Po návratu 1555 už byl zpět v Antverpách a z té doby pochází řada kreseb s fantaskní tematikou, které připomínají jiného, jeho dnes neméně známého a významného předchůdce, Hieronyma Bosche. Bruegel kreslí řadu kompozic, které slouží jako předlohy pro grafi ckou reprodukci. Jeho zájem se soustřeďuje na davové scény, často výtvarně zpodobňuje různá přísloví a podobenství. Na jeho obrazech, plných postav, objevíme žebráky, řemeslníky, povaleče, děti běhající za obručí, děti dělající kotrmelce či honící bičem káču. Na jiném obraze zase vidíme jak se dospělí, stejně jako děti klouzají či bruslí na zamrzlých kanálech.

Ačkoliv se předpokládá, že Brueghel byl plodný malíř, zachovaly se asi jen tři desítky obrazů. O dalších se dozvídáme z kopií namalovaných jeho dvěma syny, kteří se vyučili stejnému řemeslu – Pietera Bruegela mladšího, zvaného Bruegel Pekelný a Jana Bruegela, zvaného Bruegel Sametový.

Mimo řadu hromadných scén z běžného života namaloval nádhernou sérii obrazů zachycující jednotlivé měsíce roku, na kterých se mu podařilo něco podobného, jako o nějaké to století později skladateli Antonio Vivaldimu ve Čtveru ročních období – zachytit, a publiku jako na stříbrném podnose předložit, nejen stav přírody v určitém období roku, ale i stav duše.

Tři obrazy z této série najdeme ve Vídni (Kunsthistorisches Museum): Podmračný den, Návrat stád a Lovci ve sněhu. A pokud se rozhodnete vidět všechny dochované obrazy, musíte se vydat na cestu kolem světa.