Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Rembrandt van Rijn: Zimní krajina

  Časopis Zvěrokruh 1/2015
     Společenská rubrika

Rembrandt van Rijn,

Zimní krajina

 

V historii obrazových titulek Zvěrokruhu se poprvé setkáváme s jedním z největších malířských géniů období baroka. Umělcem, jenž je familiárně oslovován křestním jménem Rembrandt, kterým od určité doby své obrazy take podepisoval. Celým jménem Rembrandt Harmenszoon van Rijn se narodil 15. června 1606 v Leidenu jako osmé dítě z devíti mlynáři Harmen Gerritszoon van Rijnovi a jeho ženě Neeltgen Willemsdochter van Zuytbrouck, dceři pekaře.

Jako mnoho dalších dětí navštěvoval Rembrandt v letech 1612 až 1616 základní školu a v letech 1616–1620 školu latinskou. Po osmi letech školní docházky se na univerzitě v Leidenu zapisuje na fi lozofi ckou fakultu. U studia fi lozofi e ale dlouho nevydrží a začne se věnovat malířství. Jeho učitelem se stává Jacob Isaacsz van Swanenburgh a Pieter Lastman.

Se svým přítelem, Janem Lievensem, zakládá 1625 v Leidenu vlastní malířskou dílnu a začíná se věnovat historické malbě. Po pěti úspěšných letech ateliér v Leidenu ruší a oba se přemísťují do Amsterdamu, který v té době prožívá hospodářský boom. Díky své zručnosti a zkušenosti z malby historických témat v dílně svého učitele Pietera Lastmana se už po krátké době stává vyhledávaným portrétistou a maluje řadu bohatých kupců a měšťanů. Mimo to se Rembrand stává podílníkem v zavedené malířské dílně obchodníka s uměním Hendricka van Uylenburgha. Že si nezaložil ateliér, mělo svůj důvod. Pro přijetí cechu musel každý adept splnit podmínku praxe u některého z místních mistrů, který již členem amsterdamského cechu svatého Lukáše byl. Teprve po splnění této podmínky si dotyčný umělec mohl otevřít vlastní dílnu.

Rembrand byl velice pilný člověk. Vedle malování se věnoval kresbě, leptům, vyučoval řadu malířských žáků a vedl celou malířskou dílnu, obchodoval s uměním, vědeckými objekty, rostlinami, zvířaty a sbíral různé kuriózní předměty. Přes veškerou píli asi nebyl nejlepším hospodářem, a tak prožíval střídavě léta tučná a léta hubená. Občas se ocital ve značných fi nančních problémech, což vyvrcholilo v roce 1656, kdy se ocitl v konkurzu. Částečně se vzpamatoval, ale na konci svého života žil ve značné bídě.

Rembrandt umírá ve svých šedesáti třech letech 4. října 1669 v Amsterdamu, ve městě, ve kterém strávil svá nejkrušnější, ale i nejplodnější léta, kde se oženil, založil rodinu, ovdověl, pohřbil své děti a zanechal nesmazatelnou stopu v umění své doby.

V domě, který Rembrand 1639 koupil a o který později v konkurzu přišel, se dnes nachází muzeum–Museum Het Rembrandthuis.

Obrazy Noční hlídka, Portrét muže se zlatou helmou stejně jako portrét Rembrandtovy ženy Saskia patří asi mezi jeho nejznámější. Krajin a žánrových scén v jeho tvorbě moc nenajdeme a obraz Zimní krajina z roku 1646 s bruslaři na zamrzlém kanálu, který je na titulce tohoto čísla Zvěrokruhu, do této skupiny patří. Originál můžete vidět na zámku Wilhelmshöhe v německém Hesensku ve městě Kassel. A pokud tam zavítáte, do Frankfurtu to je asi jen hodina cesty a tam se v Städelgalerii můžete podívat na monumentální, dramatický, v pohybu a kontrastu dynamický obraz Oslepení Samsona.