Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obraz na titulce – Stubbs, George, Vojáci 10. dragounského pluku, 1793

  Společenská rubrika

Stubbs, George

Vojáci 10. dragounského pluku, 1793

 

S tímto kumštýřem 18. století jsme se již setkali. Jeho lev polehával na titulce Zvěrokruhu číslo 6 v roce 2010 a jeho osud je podobný mnoha jiným kumštýřům své doby. Světlo světa spatřil poprvé v Liverpoolu a žádnou stříbrnou lžíci v kolébce neměl. Jeho otec byl pouhý koželuh a to bylo v těch dobách jedno z nejtvrdších řemesel, jehož namáhavost malý George poznal na vlastní kůži. Musel už v útlém mládí v otcově dílně přiložit ruku k dílu a teprve po jeho smrti v roce 1841, to mu bylo sedmnáct let, mohl vstoupit do učení u jednoho malíře a mědirytce v Lancashire.

Říká se, že talent a píle se prosadí vždycky, třeba i po smrti a to byl také případ našeho George. Kopírování starých mistrů pro mědirytecké potřeby sice byla dobrá škola, ale tam dlouho nevydržel, začal se nejprve živit jako portrétista a později se rozhodl pro studium anatomie v Yorck County Hospital.

Sám tvrdil, že ho anatomie zajímala už v dětství a že jeho první kresby byly ilustrace do příručky pro porodní báby. Portréty vynášely poměrně dost a po návratu ze studijní cesty po Itálii si v roce 1756 pronajal farmu v Lincolnshire a věnoval se studiu koní. Po třech letech se vrací do Londýna a začíná pracovat na své knize Anatomie koně, kterou v roce 1766 také vydává. Originály těchto kreseb jsou dnes majetkem Královské akademie umění v Londýně.

I když míval občas takzvaně vysoko do žlabu nouzí asi netrpěl a poté, co obdržel velkou zakázku od knížete z Ritchmondu, se z něj stává téměř zámožný muž. Zakázky ze šlechtických kruhů se jen hrnou a George Stubbs se může dál věnovat svému koníčku, anatomii. Z této oblasti publikoval několik vědeckých prací a stal se docentem pro anatomii lidí i zvířat v nemocnici v Yorku. Jeho malby zvířat jsou typické přesným podáním anatomie a tento jedinečný a přesný přístup, podobný takzvané vědecké ilustraci, je podstatou významu jeho díla. Na svou dobu se dožil poměrně vysokého věku. Umírá v Londýně 10. 7. 1806 v osmdesáti dvou letech.